Банкеръ Daily

Свят

ЕП се зарече укриването на данъци да остане в миналото

От септември 2020 г. Европейският парламент има постоянна подкомисия по данъчните въпроси.

Данъчната политика и борбата с данъчните измами се превърнаха в актуална тема през последните десетилетие благодарение на журналистически разследвания като Досиетата от Панама и Люкс Лийкс. Те разкриха случаи на укриване на данъци чрез ощетяващи данъчни практики или използване на данъчни убежища.

Избягването на плащането на данъци означава по-малко бюджетни средства на национално и европейско ниво и предоставяне на по-малко социални услуги. Очаква се Европейската комисия да предложи до юни 2021 г. рамка за облагане на дигиталните компании, като това ще бъде нов източник на приходи за бюджета на ЕС.

От септември 2020 г. Европейският парламент има постоянна подкомисия по данъчните въпроси. Подкомисията бе създадена, за да подпомага работата на парламентарната комисия по икономически и парични въпроси и се занимава с борбата срещу данъчните измами, избягването и укриването на данъци, както и финансовата прозрачност в данъчната област. През парламентарния мандат от 2014 до 2019 г. в Парламента функционираха няколко специални комисии по данъчните въпроси, както и анкетна комисия за Досиетата от Панама. Те установиха и изготвиха доклади за слабости в системите на данъчно облагане в ЕС.

Инициативи на ЕС в данъчната област

Някои от главните законодателни предложения в последните години са свързани с обмена на информация, регламентиран чрез директивата за административно сътрудничество. Правилата по тази директива бяха изменени няколко пъти, за да се включи:

- автоматичен обмен на информация за финансовите сметки на данъкоплатец, който има дейност в различни страни от ЕС

- обмен на информация за условията на облагане, които държави членки предлагат на конкретни компании. Тази информация трябва да се оповестява на другите държави и на Европейската комисия

- информация за финансовите резултати по страни, която трябва да се предоставя от мултинационалните компании и да се споделя между страните членки в ЕС. Целта е да се предотврати използването на агресивни практики за оптимизация на данъците от страна на мултинационалните компании и в ущърб на местните компании и държавните бюджети.

- информация за борбата срещу прането на пари.

Други предложения са свързани с корпоративното данъчно облагане. Те включват:

- установяване на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък. Идеята е да се преодолеят трудностите, произтичащи от различията в националните данъчни системи, и да се избегнат рисковете от двойно облагане или избягване на облагане;

- облагане на компании, които имат значително дигитално присъствие - целта е да се позволи на държавите да облагат печалби от приходи, направени на тяхна територия, дори ако компанията няма физическо присъствие в страната.

- единна система за облагане на доходи от някои дигитални услуги - например, предаването на събрани от потребителите данни.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във