Банкеръ Daily

Свят

ЕП прие повишаване на производството на органични торове

Европейският парламент прие днес нови правила, които предвиждат иновативни торове, произведени от органични или рециклирани материали да продават по-лесно на територията на Европейския съюз.

Съществуващите правила за торовете обхващат предимно конвенционални торове, които обикновено се добиват от мини или се произвеждат по химически път. Те често поглъщат много енергия и генерират много въглероден диоксид. Различните национални правила затрудняват производителите на органични торове в тяхната продажба и ползване на единния пазар на ЕС.

Според вносителите на проекта новите правила ще насърчат употребата на рециклирани материали за производството на торове, което ще подпомогне развитието на кръговата икономика, като същевременно ще намали зависимостта от внос на нитрати от държави извън ЕС. Очакванията са и да  улеснят пазарния достъп до иновативни и органични торове, което ще даде на фермерите и потребителите по-широк избор и ще насърчи зелената иновация. 

Евродепутатите са убедени, че това ще наложи качество в целия ЕС, заедно с критерии за торове за безопасност на природата и околната среда, обозначени с „СЕ“ (тоест тези, с които може да се търгува в целия единен пазар на ЕС) и  ще осигурят по-ясни изисквания за етикетиране, които ще информират фермерите за съдържанието на нитрати.

Ограничения на кадмий

Кадмият, тежък метал, срещан най-често в торовете, съдържащи минерален фосфат, може да причини вреда на човешкото и животинското здраве и на природата, когато попадне в хранителната верига. Евродепутатите предлагат ограничението за количеството кадмий да бъде намалено от 60 до 40 милиграма на килограм след шест години (вместо предложените от Комисията три) и до 20 милиграма на килограм след шестнадесет, за да могат производителите да се адаптират към новите изисквания.

Клаузата за преразглеждане, въведена от Парламента, изисква Комисията да оцени начина, по който работят ограниченията за нивата на замърсителите, както и развитието на технологиите, които не използват кадмий, 42 месеца след датата на прилагане на настоящия регламент. В рамките на същия период, Комисията трябва и да оцени въздействието върху търговията със суровини, включително наличието на фосфатна скала и начина, по който новите правила оказват въздействие върху пазара на продуктите за наторяване.

Следващи стъпки 

Мандатът за започване на преговори беше приет с 343 гласа „за“ срещу 252 „против“, 59 „въздържал се“. Текстът беше изпратен обратно на комисията по вътрешния пазар за междуинституционни преговори със Съвета, който все още не е постигнал съгласие по своята позиция.

В момента само 5% от отпадъчния органичен материал се рециклират и се използват като торове, но рециклираните биологични отпадъци могат да заместят до 30% минерални торове. ЕС внася повече от 6 милиона тона фосфатни скали годишно, но според Комисията може да възстановят до 2 милиона тона фосфор от утайки от отпадъчни води, биоразградими отпадъци, месо и костно брашно или оборски торове. Приблизително половината от торовете на пазара на ЕС не се обхващат от съществуващия регламент.

 

Основната съставка на торовете е фосфатната скала, определена от Комисията като критична суровина. По отношение на фосфатните торове, в момента ЕС силно зависи от вноса на фосфатни скали, изкопани извън ЕС (повече от 90% от фосфатните торове, използвани в ЕС, са внесени, предимно от Мароко, Тунис и Русия).

Facebook logo
Бъдете с нас и във