Банкеръ Daily

Свят

ЕП предлага увеличаване на Фонда за справедлив преход на 25,4 млрд. евро

Евродепутатите решиха, че трябва да се премине към неутрална по отношение на климата икономика, без да допусне увеличаване на неравенството между регионите. Комисията  по регионално развитие одобри  създаването на Фонда за справедлив преход с 27 гласа „за“, 7 „против“ и 8 „въздържал се“.

Членовете на ЕП настояха за значително увеличение на бюджета, отпуснат чрез финансовата рамка за периода 2021-2027 г. (от 11 270 459 000 евро в текущи цени до 25 358 532 750 евро по цени за 2018 г., обявен също като „основна сума“). Към тази сума ще бъдат добавени допълнително 32 803 000 000 евро по текущи цени, според законодателното предложение за Инструмента за възстановяване на ЕС.

Договореният текст включва създаването на „Зелен механизъм за поощряване на постиженията“, който позволява 18% от общите ресурси на фонда да бъдат разпределени в зависимост от скоростта, с която държавите членки намаляват своите емисии на парникови газове, разделено на средният им, най-скорошен БНД. В допълнение 1% от общата сума ще бъде разпределена за островите в рамките на ЕС и 1% - за най-отдалечените региони. Тъй като основната цел на фонда е да подкрепи най-уязвимите общности във всеки регион, членовете на ЕП призовават процентът на съфинансиране от страна на ЕС да бъде до 85% от разходите за одобрените проекти.

Евродепутатите настояват също така обхватът на фонда  да бъде разширен, като се фокусира върху социалното сближаване и създаването на работни места. Дейностите, подпомагани от фонда, ще включват също: микропредприятия, устойчив туризъм, социална инфраструктура, университети и публични научноизследователски институции, технологии за съхранение на енергия, централно отопление с ниски емисии, интелигентна и устойчива мобилност, цифрови иновации, включително цифрово и прецизно земеделие, проекти срещу енергийна бедност, както и култура, образование и изграждане на общности.

За региони, които силно разчитат на добива и използването на въглища, лигнитни въглища, шистов нефт или торф, членовете на ЕП предлагат дерогация за инвестиции в дейности, свързани с преминаването към употребата на природен газ. В този смисъл Европейската комисия може да одобри териториални планове за справедлив преход, които включват такива дейности, ако те са квалифицирани като „екологично устойчиви“ в съответствие с Регламента за таксономията и отговарят на шест допълнителни кумулативни условия.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във