Банкеръ Daily

Свят

ЕП порица Полша и Унгария за състоянието на правовата държава

Евродепутатите са загрижени за състоянието на правовата държава в Полша и Унгария. Те настояват за постоянен механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права.

През септември 2018 г. ЕП призова за действие от страна на Съвета на ЕС за предотвратяване на извършването на нарушение на основополагащите ценности на ЕС в Унгария. Основните опасения на евродепутатите бяха свързани с независимостта на съдебната система, свободата на изразяване, корупцията, правата на малцинствата, както и ситуацията с мигрантите и търсещите убежище лица.

В случая с Полша, Европейската комисията поиска действие от страна на ЕС през декември 2017 г. предвид констатираните заплахи за независимостта на съдебната система. В резолюция приета през март 2018 г., Европейския парламент се съгласи с Комисията относно риска, който съществува за правовата държава в Полша.

В резолюция, приета в четвъртък, с 446 гласа „за“, 178 „против“ и 41 гласа „въздържал се“, евродепутатите отбелязват, че докладите и изявленията на Комисията, ООН, ОССЕ и Съвета на Европа показват, че „положението и в Полша и в Унгария се е влошило. Те посочват, че изслушванията, организирани от министрите на правосъдието, не са редовни, нито структурирани. Те призовават Съвета да оправи конкретни предложения към въпросните държави членки, както и да посочи срокове, за да се гарантира зачитането на правото на ЕС.

“Неефективното използване от страна на Съвета на член 7 продължава да подкопава целостта на общите европейски ценности, взаимно доверие и доверието в самия Европейски съюз като цяло“, се посочва в резолюцията. 

ЕП настоява Еврокомисията да използва всички налични инструменти за справяне с очевидния риск от тежко нарушение от страна на Полша и Унгария на общите ценности. 

Евродепутатите изразяват недоволство, че не им е било позволено да участват в изслушванията, дори след задействането на процедурата по член 7 от страна на Парламента относно Унгария. Те настояват да им се даде възможност да представят официално мотивираното си предложение пред Съвета.

В заключение, резолюцията подчертава „непосредствената необходимост“ от механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, както предложи Парламента. Това трябва да бъде под формата на ежегодна независима оценка при равни условия, при спазването от страна на всички държави членки на ценностите посочени в член 2 на Договора за Европейския съюз.

 

 

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във