Банкеръ Daily

Свят

ЕП одобри Механизма за възстановяване за 672,5 млрд. евро

Ще бъдат осигурени безвъзмездни средства и заеми в размер на 672,5 млрд. евро за финансиране на национални мерки, предназначени да смекчат икономическите и социалните последици от пандемията.

Европейският парламент одобри Механизма за възстановяване и устойчивост, чиято цел е да помогне на държавите от ЕС да се справят с последиците от пандемията от COVID-19. След като Съветът на ЕС одобри официално регламента, той ще влезе в сила един ден след публикуването му в Официален вестник на ЕС.

Регламентът беше приет с 582 гласа „за“, 40 „против“ и 69 „въздържал се“. Механизмът от 672,5 млрд. евро е най-големият структурен елемент на пакета за възстановяване "Ново поколение", който възлиза на 750 млрд. евро.

Ограничаване на последиците от пандемията

Ще бъдат осигурени безвъзмездни средства и заеми в размер на 672,5 млрд. евро за финансиране на национални мерки, предназначени да смекчат икономическите и социалните последици от пандемията. В рамките на механизма могат да бъдат финансирани също и свързани проекти, чието изпълнение е започнало на 1 февруари 2020 г. или след това. Средствата ще бъдат на разположение за период от три години, като правителствата на държавите членки могат да искат до 13% предварително финансиране за своите планове за възстановяване и устойчивост.

Кой ще получи финансиране?

За да бъдат допустими за финансиране, националните планове за възстановяване и устойчивост трябва да се съсредоточат върху ключови области на политиката на ЕС – прехода към зелена икономика, включително биологичното разнообразие, цифровата трансформация, икономическото сближаване и конкурентоспособността, както и социалното и териториалното сближаване. Плановете, съсредоточени върху реагирането при кризи и подкрепа за институциите да се подготвят за бъдещи кризи, както и политиките за децата и младежите, включително образование и умения, също са допустими за финансиране.

Най-малко 37% от бюджета на всеки план трябва да е предназначен за действия в областта на климата, а най-малко 20% – за действия в областта на цифровизацията. Плановете следва да имат трайно социално-икономическо въздействие, да включват всеобхватни реформи и стабилен инвестиционен пакет и да не носят значителни вреди на екологичните цели.

Регламентът също предвижда, че средства от механизма могат да получат само държавите членки, ангажирани със защитата на принципите на правовата държава и основните ценности на Европейския съюз.

Зигфрид Мурешан (ЕНП, Румъния), един от водещите евродепутати, участващи в преговорите, заяви по време на дебата във вторник: „Днешният вот означава, че парите ще достигнат до хората и регионите, засегнати от пандемията, ще се окаже подкрепа за борбата с тази криза и за изграждането на нашата сила за преодоляване на бъдещите предизвикателства. Механизмът за възстановяване и устойчивост ще спомогне за модернизирането на нашите икономики и за превръщането им в по-чисти и по-екологосъобразни. Определихме правилата за изразходване на средствата, но ги оставихме достатъчно гъвкави, за да отговорят на различните нужди на държавите членки. И накрая, тези средства не трябва да се използват за обикновени бюджетни разходи, а за инвестиции и реформи.“

Ейдер Гардиасабал Рубиал (С&Д, Испания), един от водещите преговарящи, заяви: „МВУ е правилният отговор на въздействието на вируса. Той има две цели: в краткосрочен план —възстановяване чрез подпомагане на брутния национален доход (БНД), инвестициите и домакинствата. В дългосрочен план тези средства ще доведат до промяна и напредък, за постигане на нашите цели в областта на цифровите технологии и климата. Гарантираме, че мерките ще облекчат бедността и безработицата, и ще вземем предвид свързаните с пола последици от настоящата криза. Нашите здравни системи също ще станат по-устойчиви“.

Драгош Пъслару (Renew, Румъния), един от водещите евродепутати по темата, заяви: „Съдбата на Европа е в ръцете ни. Ние имаме задължение да осигурим възстановяване и устойчивост на нашите младежи и деца, които ще бъдат в центъра на възстановяването. Един от шестте стълба на Механизма за възстановяване и устойчивост е посветен специално на тях, което означава инвестиране в образованието, реформиране в тяхна полза и полагане на усилия за младите хора, за да им помогнем да придобият уменията, от които ще се нуждаят. Ние не искаме следващото поколение да бъде „изгубено поколение“ в резултат на ограничителните мерки“.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във