Банкеръ Daily

Свят

ЕП одобри 243 млрд. евро за сближаване на регионите

С бюджет от 243 млрд. евро (по цени от 2018 г.), което е приблизително една четвърт от дългогодишния бюджет на блока за периода 2021 – 2027 г., Регионалният и Кохезионен фонд представляват заедно най-големият инвестиционен инструмент на ЕС.

Европейският парламент одобри в сряда, 23 юни, три фонда на ЕС в общ размер на 243 млрд. евро за укрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване на ЕС. Трите регламента ще бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС на 30 юни и ще влязат в сила на следващия ден.

Пакетът за политиката на сближаване включва Европейското териториално сътрудничество (Interreg), Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, както и регламента за общоприложимите разпоредби – набор от правила относно регионалните, кохезионните и социалните фондове на ЕС за следващите седем години.

В съответствие с новите правила най-малко 30% от ресурсите на Interreg и на Регионалния и Кохезионния фонд ще трябва да бъдат насочени за финансиране на действия в областта на климата, кръговата икономика и инвестиции в устойчив растеж и създаване на работни места. Те предвиждат също така специфични мерки за МСП и най-отдалечените региони.

С бюджет от 243 млрд. евро (по цени от 2018 г.), което е приблизително една четвърт от дългогодишния бюджет на блока за периода 2021 – 2027 г., Регионалният и Кохезионен фонд представляват заедно най-големият инвестиционен инструмент на ЕС. Те ще подкрепят и сектора на културата, устойчивия туризъм, цифровизацията и повишаването на устойчивостта на системата на общественото здраве.

От подпомагане се изключват инвестициите, свързани с ядрената енергия или изкопаемите горива. Изключение се предвижда до 31 декември 2025 г. единствено за проекти за природен газ, които да заменят  въглищните системи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във