Банкеръ Daily

Свят

ЕП настоява за адекватна минимална работна заплата

За справяне с неравенството и бедността сред работещите, евродепутатите призовават за минимална работна заплата, равни условия на труд за работещите през платформи и по-добро равновесие между професионалния и личния живот.

ЕС е един от най-богатите региони в света. Въпреки това 95 милиона европейци живеят в риск от бедност. Само поради тази причина се нуждаем от спешни действия, за да гарантираме живот без бедност за всички. В цяла Европа се нуждаем от минимални социални стандарти и силни системи за социална сигурност. Нуждаем се от заплати и доходи, които дават възможност за достоен живот. Не бива да допускаме икономическите интереси да вземат превес над социалната закрила, заяви евродепутатът Йозлем Демирел (Левите, Германия).

За справяне с неравенството и бедността сред работещите, евродепутатите призовават за минимална работна заплата, равни условия на труд за работещите през платформи и по-добро равновесие между професионалния и личния живот.

Принципът, че „трудът е най-добрият начин за борба срещу бедността“ не се прилага за нископлатените сектори, както и за тези, които работят при несигурни и нетипични условия на труд. Ето защо евродепутатите настоятелно призовават Европейската комисия и държавите членки да включат предотвратяването на бедността сред работещите в общата си цел за изкореняване на бедността в ЕС.

Евродепутатите приветстват предложението на Комисията за директива на ЕС за адекватните минимални работни заплати, като го описват като важна стъпка, за да се гарантира, че всеки може да изкарва прехраната си от работата си и да участва в обществeния живот. Директивата следва да гарантира, че законоустановените минимални работни заплати, където това е приложимо, винаги се определят над прага на бедността, подчертават те. Също така се пояснява, че работодателите не следва да приспадат разходите необходими за извършване на работа, като например настаняване, необходимото облекло, инструменти, лични предпазни средства и друго оборудване, от минималната работна заплата.

Като се има предвид, че жените са изложени в по-голяма степен на риск от бедност и социално изключване, отколкото мъжете, преодоляването на разликата в заплащането на жените и мъжете и гарантирането на достъп до достъпни и качествени грижи за децата са важни стъпки в това отношение.

Кой е в риск от бедност?

Според определението на Евростат, хората изложени на риск от бедност сред работещите, работят повече от половин година и годишният им разполагаем доход е под 60 % от средния национален доход след социалните трансфери. Данните на Евростат показват, че през 2018 г. 9,4 % от европейските работници са били изложени на риск от бедност. Ниските заплати не са се увеличили със същия темп в сравнение с другите видове заплати в много държави членки, което изостря неравенствата в доходите и бедността сред работещите и намалява способността на лицата с ниски доходи да се справят с финансови затруднения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във