Банкеръ Daily

Свят

ЕП настоя за незабавни разследвания за злоупотреби с евросредства

Евродепутатите призовават Комисията да разследва бързо всички потенциални нарушения на принципите на правовата държава, "които засягат или сериозно рискуват да засегнат доброто финансово управление на бюджета на ЕС".

Регламентът за обвързаността на бюджета с условия не изисква допълнителни разяснения, а нарушения на принципите на правовата държава трябва да бъдат разследвани възможно най-скоро, обявиха евродепутатите в четвъртък.

Регламентът за бюджетните условия е единственият законодателен акт на ЕС, който обвързва спазването на принципите на правовата държава с достъпа до средства на ЕС. Той влезе в сила на 1 януари 2021 г. Все още обаче не са предложени съответните мерки по него. Европейският съвет поиска от Комисията да отложи прилагането на регламента, докато държавите членки го оспорят пред Съда на ЕС (Полша и Унгария сториха това на 11 март 2021 г.) и докато Комисията разработи конкретни насоки за прилагане.

Те приеха резолюция с 529 гласа "за", 150 гласа "против" и 14 гласа "въздържал се", в която изразяват съжаление, че Европейската комиися е решила да се съобрази с необвързващите заключения на Европейския съвет от декември 2020 г. и да забави прилагането на Регламента на обвързаност с условия за защита на бюджета, като разработи насоки за прилагане.

Евродепутатите подчертават, че насоките не могат да променят, разширяват или ограничават текста на регламента за бюджетните условия. За да имат някаква добавена стойност, те трябва да изясняват как законодателните разпоредби ще се прилагат на практика, като очертават процедурата и методологията и същевременно избягват изчерпателни определения на абстрактните понятия, съдържащи се в регламента. Те също така призовават Комисията да определи "ясна, точна и удобна за ползване система" за подаване на жалби съгласно регламента.

Евродепутатите призовават Комисията да разследва бързо всички потенциални нарушения на принципите на правовата държава, "които засягат или сериозно рискуват да засегнат доброто финансово управление на бюджета на ЕС", като изтъкват, че "ситуацията в някои държави членки вече изисква незабавни действия". Те добавят, че Комисията следва да докладва на Парламента за първите случаи, по които се провежда разследване, възможно най-скоро.

Също така членовете на ЕП критикуват Комисията, че е пропуснала крайния срок 1 юни 2021 г., определен от Парламента, за прилагане на регламента и приемане на насоките. Те приветстват писмото на председателя на Парламента от 23 юни, в което се казва, че ако Комисията не предприеме действия, ЕП ще заведе дело в Съда на ЕС, и добавят, че няма да търпят  "бездействие".

"Хората се притесняват за своите свободи, малцинствата са подтискани, свободните медии са закрити или купени от правителствени олигарси, съдебните системи са партийно политизирани, а независимите съдии са заменени с лоялни към партията. Всичко това се прави с пари на ЕС и не бива да се случва в Европа през 2021 г.", заяви съдокладчикът Петри Сарвама (ЕНП, Финландия) в дебата преди гласуването. "Ето защо Парламентът стартира правната процедура, така че Комисията да прилага регламента за условност свързан с върховенството на закона от есента нататък", добави той.

"Отново говорим за механизма за условност свързан с върховенството на закона. Но кога най-накрая ще видим някакви действия? Механизмът влезе в сила на 1 януари, но все още не е приложен", заяви съдокладчикът Ейдер Гардиасабал Рубиал (С&Д, Испания) по време на дебата. "От самото начало бяхме много ясни, че тези насоки не са необходими. Постигнахме съгласие за регламент и очакваме той най-накрая да бъде приложен".

 

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във