Банкеръ Daily

Свят

ЕП иска правила за легално влизане в ЕС

Предлаганите мерки ще помогнат и за борбата срещу експлоатацията на сезонни работници, чиито разрешителни за престой няма да бъдат повече свързани с един работодател.

Евродепутатите призовават за подобряване на каналите за легална трудова миграция в ЕС, което би намалило нередовните мигранти и би стимулирало икономиката.

Доклад на ЕП, който ще бъде разгледан на пленарното заседание от 22 до 25 ноември, се обявява за създаване на обща платформа, която да позволява на хора от външни страни да кандидатстват за работа в ЕС, както и на работодатели да търсят потенциални служители в тези страни. Евродепутатите също така предлагат подобряване на правата на придвижване на мигрантите в рамките на ЕС.

Въпреки че интеграцията на мигранти е предизвикателство, тя следва да бъде разглеждана и като възможност, посочва докладът. Насърчаването на трудовата миграция по легални канали ще увеличи заетостта сред мигрантите и бежанците, ще помогне за ускоряване на икономическия растеж и ще донесе данъчни приходи.

Към момента акцентът в миграционната политика на ЕС се поставя върху строгия контрол върху границите и ефективното връщане на хора от външни страни, които нямат право да останат в Европа. Изследване показва, че 77% от нередовните мигранти са били жертви на преследване или конфликт в страната, от която идват, и може да се били принудени да дойдат в Европа по нерегламентиран начин поради липса на легални алтернативи.

В резолюция от май 2021 г. Европейският парламент заявява, че „подобряването на каналите за надеждна и законна миграция ще спомогне за намаляване на незаконната миграция... и на трудовата експлоатация, ще подкрепи осигуряването на равни възможности за всички работници и ще предложи законен път за хората, които обмислят да мигрират в ЕС“.

Докладът предлага създаването на платформа, която свързва профилите на кандидатстващи хора от външни страни с потребностите на европейските компании. Това би помогнало на държавите членки да преодолеят проблеми с недостиг на работна ръка.

Депутатите в Европейския парламент искат да се подобри признаването на квалификациите на мигрантите. Към момента правилата по този въпрос се определят от отделните държави членки, а те се различават значително в подхода си. В резултат от това квалифицирани мигранти със специални умения често са принудени да заемат ниско квалифицирана работа. В повечето случаи високо квалифицирани мигранти работят като чистачи или домашна прислуга, а в същото време 62% от фирмите за компютърно програмиране и 43% от строителните компании изпитват недостиг на кадри.

Към момента миграционните закони в ЕС се фокусират върху срочните трудови договори, но Парламентът счита, че са нужни и специални условия за чуждестранни предприемачи и самонаети лица. Предприемачи, които влизат в ЕС чрез национални схеми, се сблъскват с трудности за придвижване в рамките на единния пазар. Затова депутатите призовават за издаване на визи за многократно влизане в ЕС на самонаетите лица.

Предлаганите мерки ще помогнат и за борбата срещу експлоатацията на сезонни работници, чиито разрешителни за престой няма да бъдат повече свързани с един работодател. Тези хора ще имат три месеца, за да си намерят друга работа, преди техните разрешителни да бъдат отнети.

Facebook logo
Бъдете с нас и във