Банкеръ Daily

Свят

ЕП: Европейците да намалят месото и храните с много сол и захар

Със стратегията “От фермата до трапезата”, представена на 20 май, Европейската комисия предлага модернизиране на хранителните вериги с цел осигуряване на безопасни храни и защита на хората и природата.

Евродепутатите ще настояват на заседанието си тази седмица европейците да преминат към по-здравословно хранене и че трябва да се обърне внимание на прекомерната консумация на месо и силно преработени храни с високо съдържание на сол, захар и мазнини.

Европейският парламент  ще представи планове за това как Европа може да произвежда по-здравословни храни, като същевременно гарантира продоволствена сигурност, справедливи доходи за земеделските стопани и намаляване на въздействието на селското стопанство върху околната среда. Очаква се евродепутатите да разгледат стратегията "От фермата до трапезата", представена от Комисията през май 2020 г., като същевременно подчертаят значението на производството на здравословни, щадящи животните, висококачествени и достъпни храни за европейските потребители. Според тях земеделските стопани трябва да получават справедлив дял от печалбата от устойчиво произведените храни.

Според проектодокумента те ще изтъкнат и необходимостта от повишаване на устойчивостта на всяко звено от веригата за доставка на храни, за повече земя за биологично земеделие и от задължителни цели за намаляване на употребата на пестициди. Те ще подчертаят отново, че всички - от земеделския производител до потребителя - имат своята роля.

“От фермата до трапезата”

Със стратегията “От фермата до трапезата”, представена на 20 май, Европейската комисия предлага модернизиране на хранителните вериги с цел осигуряване на безопасни храни и защита на хората и природата.

Стратегията обхваща цялата верига на доставки на храни и изгражда рамка за серия от законодателни предложения, които се очакват от Комисията. Те включват промени в правилата за пестицидите и отношението към животните, мерки за намаляване на хранителните отпадъци и за етикетирането на храни, инициатива за улавяне на въглероден диоксид в земеделието и реформа на селскостопанската политика на ЕС.

Целите  в стратегията за 2030 г. са  50% намаление на използването на пестициди, поне 20% намаление на използването на изкуствени торове, 50% намаление на продажбите на антимикробни средства за селскостопанските животни, 25% от земеделската земя да бъде обработвана по правилата за био земеделие и екологосъобразна система

Макар че селското стопанство в ЕС е единственият от големите селскостопански сектори по света, който е намалил емисиите си на парникови газове (с 20% спрямо 1990 г.), той все още отговаря за около 10% от емисиите на ЕС. Около 70% от емисиите се дължат на животновъдството. Ако прибавим и производството, преработката, пакетирането и транспорта на храни, става ясно, че хранителният сектор има сериозно влияние върху промените в климата.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във