Банкеръ Daily

Свят

Енрике Мореплавателя дават тласък на „епохата на Великите географски открития“

Почти през целия си живот Енрике покровителства и финансира изследването на Африка.

"Великите географски открития“ е един дълъг процес по откриване и изследване на непознатите дотогава части от планетата от гледна точка на средновековните европейци. Той е предизвикан от търсенето на нови морски пътища към богатите източни страни (Индия, Китай, Япония). По-късно е подхранен от откриването на големи количества злато и сребро в Америка, а от ХVІІІ в. водещи стават научните търсения.

Инициатор на португалските изследвания по африканския бряг и следователно на целия процес на Великите географски открития е португалският принц Енрике, трети син на крал Жоао І и Филипа Ланкастър, известен с прозвището си Мореплавателя.

Макар никога да не е плавал, той е запленен от идеята за достигането на далечните страни. Желанието да се разпространява християнството и да се установят връзки с тайнствени християнски кралства също е мотив за изследователската дейност. През 1415 г. португалците превземат африканската крепост Сеута, а по-късно откриват Азорските острови. Но Енрике не се изкушава от търсения в океана. Той събира в Сагриш учени и моряци и започва да ги изпраща край африканския бряг.

Почти през целия си живот Енрике покровителства и финансира изследването на Африка. Изобретява първото съоръжение за спускане на шхуна на вода от дока за строителството ѝ. Приема се и, че създава Академия за мореплаватели на брега на Атлантическия океан, близо до най-западния нос на Европа (макар и това да се оспорва от някои съвременни изследователи). Експедициите, организирани от Енрике, стават основата за разцвета на Португалската империя през XVI век, а с колонизирането на Мадейра се поставя началото на европейската колониална експанзия. Първият сериозен търговски успех на португалците е заобикалянето на пустинята Сахара. Така те могат да се възползват директно от богатствата на централна Африка, сривайки дотогавашния монопол на арабските търговци, преминаващи по суша.

Великите географски открития обхващат период от пет века – от началото на ХV до началото на ХХ век. Главни действащи държави са Португалия, Испания, Франция, Англия, Нидерландия, Русия. Откритията са с огромни исторически последици – те водят до създаването на колониалните империи, обогатяват научните познания в повечето сфери на живота, раздвижват европейската икономика и превръщат Европа в доминиращ континент на планетата.

Различни причини дават тласък за тези търсения и пътувания.

През Средновековието Западна Европа е сравнително бедна част от света. Сред населението ѝ се развива увереността, че Изтокът се къпе в приказни богатства. Пътуванията на Джовани да Плано Карпини, Марко Поло и Вилхелм де Рубрук подхранват тези настроения. Смята се, че в далечните източни страни има големи количества злато и скъпоценни камъни, слонова кост, луксозни вещи (фин порцелан, парфюми, копринени и брокатени тъкани), гори от подправки. Тези стоки са познати на европейците, но не са достъпни на по-голямата част от обществото. Първият проблем е, че връзката с Изтока е предимно сухопътна и минава през непознати и опасни страни. Малко хора дръзват да тръгнат, рискувайки живота си. Вторият са големите разстояния (10-15 хил. км), което оскъпява товара изключително много. Монополист тук се оказва Венецианската република, която натрупва своите богатства от 30-40 пъти завишените цени. Според господстващата по това време представа за света морски път до Индия и Китай не съществува.

През ХV в. в Европа се случват редица събития, които улесняват презокеанските плавания. Едно от тях е краят на Стогодишната война между Англия и Франция през 1453 година. С това Франция за първи път от 600 години се оказва сравнително обединена под властта на краля. За Англия смутните времена приключват чак с възкачването на Тюдорите през 1485 г., но те бързо издигат страната на върховете на европейската политика. Другото важно събитие е краят на Реконкистата през 1492 година. Тя освобождава Кастилия за участие в изследванията, докато в Португалия процесът на освобождаване е приключил още през ХІІІ век. Общият процес на централизация на големите западни монархии е важна предпоставка за успеха на първите плавания.

Разрастването на Османската империя попречва на търговските връзки и предизвиква търсенето на морски пътища. Ключови са две събития – падането на Константинопол през 1453 г. и завладяването на Сирия и Египет през 1517-а. Истината е, че само второто събитие може да попречи на източната търговия, а то се случва много след като започва търсенето на морски път. Така че не експанзията на османците, а ревността на иберийските монархии към богатствата на Венеция е причина за началото на Великите географски открития.

Технологиите

До ХV в. западноевропейците не са сред лидерите на технологичния прогрес. Повечето познания за навигационните средства имат от арабите. От тях те усвояват компаса (през ХІV в.), астролабът (ХІ в., но едва през ХVІ в. тя е пригодена към европейските ширини) и бусолата. Астролабът  е един от най-важните уреди, които дават голямо предимство на португалците при пътуванията и спомага за славата на  империята им. Неслучайно той е поставен и на знамето на Португалия днес.

От по-голямо значение е фактът, че европейците успяват да създадат огнестрелни оръжия с истинско практическо приложение – аркебузи, бомбарди и достатъчно добри оръдия. Те ги поставят на корабите си и при първите сблъсъци с местното население успешно ги използват за налагане на господството си. Португалците изобретяват и леките кораби каравели, които са мощен импулс за експедициите. Освободени от гребци, те могат да поемат повече товар и плават на несравнимо по-големи разстояния. Проблемът с непостоянството на вятъра се решава чрез усъвършенстване на системата от платна.

Въпреки че от съвременна гледна точка морските постижения на Португалия, вдъхновявани и финансирани от принц Енрике могат да изглеждат незначителни, тяхното историческо значение е огромно. По това време е създадена стабилната база, която в следващите около сто години ще направи Португалия първата империя в човешката история разпростряла се по всички континенти. Но още по-важно експедициите на Енрике ще дадат началния тласък на периода, който впоследствие ще бъде наречен „епохата на Великите географски открития“. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във