Банкеръ Daily

Свят

EK започва втория етап от консултацията за справедливи минимални работни заплати

Европейската комисия започва втория етап от консултацията с европейските синдикати и организации на работодателите относно начините да се гарантират справедливи минимални работни заплати за всички работници в Европейския съюз.

Първият етап от консултацията се проведе през януари и февруари, като Комисията получи отговори от 23 европейски социални партньори. Въз основа на получените отговори Комисията заключи, че са необходими допълнителни действия на равнището на ЕС. Намаляването на увеличаващото се неравенство в заплащането и бедността сред работещите вече беше сред политическите приоритети на Комисията „Фон дер Лайен“ , но неотдавнашните събития допълнително засилиха нуждата от действия на ЕС в тази област.

ЕС беше особено засегнат от пандемията от коронавирус, която се отрази отрицателно върху икономиките на държавите членки, предприятията и доходите на работниците и техните семейства. Гарантирането на достойно заплащане за всички работници в ЕС е от основно значение за възстановяването, а така също и за изграждането на справедливи и устойчиви икономики, като минималните работни заплати имат важна роля. Те са от значение както в държавите, които разчитат единствено на колективно договорени прагове на възнагражденията, така и в тези, които имат законоустановена минимална работна заплата.

Еврокомисията няма за цел да се въведе единна европейска минимална работна заплата, нито да се хармонизират системите за определяне на минималната работна заплата. Ако бъде приета, мярката ще се прилага различно в зависимост от системите и традициите на държавите членки при определянето на минималната работна заплата, като изцяло се зачитат националната компетентност и свободата на договаряне на социалните партньори.

В консултационния документ за втория етап се посочват възможни действия от страна на ЕС, с които да се гарантира, че минималните работни заплати се определят на подходящо равнище и защитават всички работници. Колективното договаряне играе ключова роля, както подчертаха социалните партньори в отговорите си на първия етап от консултацията.

"В процеса на нашата работа за приобщаващо възстановяване от кризата, свързана с коронавируса, искаме да гарантираме, че всички работници в ЕС са защитени чрез справедлива минимална работна заплата, която ще им позволи да живеят достойно, независимо от това къде работят. Социалните партньори играят решаваща роля при договарянето на заплатите на национално и местно равнище и следва да участват в определянето на минимални работни заплати както в държавите, които разчитат единствено на колективно договорени прагове на възнагражденията, така и в тези, които имат законоустановена минимална работна заплата", посочи Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията, отговарящ за икономиката в интерес на хората.

Социалните партньори се приканват да отговорят на въпросите в консултацията до 4 септември 2020 г., включително и на това какъв вид инструмент би бил най-подходящ. Комисията обмисля както законодателни, така и незаконодателни инструменти, например директива в областта на условията на труд и препоръка на Съвета.

В своите политически насоки председателят Фон дер Лайен пое ангажимент да представи законодателен инструмент, с който да се гарантира, че всички работници в Съюза са защитени чрез справедлива минимална работна заплата, която ще им позволи да живеят достойно, независимо от това къде работят. Като част от „Силна социална Европа за справедливи промени“, на 14 януари Комисията стартира първия етап от консултацията със социалните партньори относно начини за гарантиране на справедливи минимални работни заплати за всички работници.

Facebook logo
Бъдете с нас и във