Банкеръ Daily

Свят

ЕК приема нови правила за повече държавна помощ за зелени проекти

Европейската комисия определи днес новите насоки относно държавната помощ в областта на климата, опазването на околната среда и енергетиката. Те ще бъдат официално приети през януари 2022 г. и ще се прилагат от този момент нататък.

"Европа се нуждае от голям брой устойчиви инвестиции, които да подпомогнат екологичния преход. Въпреки че значителна част от тези средства ще дойде от частния сектор, публичната подкрепа ще бъде от съществено значение за бързото осъществяване на екологичния преход. Приетите днес нови насоки ще засилят всички наши действия за декарбонизация на обществото ни. Наред с другото, те ще улеснят инвестициите на държавите членки, включително във възобновяеми енергийни източници, за да се ускори изпълнението на целите на Зеления пакт по разходно ефективен начин. Това е основна крачка, за да се гарантира, че правилата ни относно държавната помощ подпомагат пълноценно изпълнението на целите на Европейския зелен пакт", заяви изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията. 

Приетите днес правила съдържат раздели за мащабно и гъвкаво подпомагане на декарбонизацията на икономиката, обхващащо всички технологии, които могат да допринесат за целите на Европейския зелен пакт, включително възобновяеми енергийни източници, мерки за енергийна ефективност, помощ за екологично чиста мобилност, инфраструктура, кръгова икономика, намаляване на замърсяването, опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и мерки за гарантиране на сигурността на енергийните доставки.

Целта е държавите членки да постигнат амбициозните цели на ЕС в областта на енергетиката и климата на възможно най-ниска цена за данъкоплатците и без неоправдано нарушаване на конкуренцията на единния пазар. От ЕК уточняват, че с насоките ще бъде улеснено участието на общности за възобновяема енергия и на малки и средни предприятия като важни двигатели на екологичния преход.

Повече инвестиции за намаляване на парникови газове

Разширяват се категориите инвестиции и технологии, които държавите членки могат да подпомагатобхващайки всички технологии, които могат да допринесат за осъществяването на Европейския зелен пакт. Един-единствен нов раздел е посветен на намаляването или избягването на емисиите на парникови газове, улеснявайки оценката на мерки за подпомагане на декарбонизацията в различни сектори на икономиката, включително чрез инвестиции в енергия от възобновяеми източници, енергийна ефективност на производствените процеси и декарбонизация на промишлеността, в съответствие с Европейския законодателен акт за климата. Като цяло преразгледаните правила дават възможност за предоставяне на помощ, която покрива до 100 % от недостига на финансиране, особено в случаите когато е отпусната в резултат на конкурентна тръжна процедура, и въвеждат нови инструменти за помощ, като например договори за разлика във въглеродните емисии, за да помогнат на държавите членки да удовлетворят нуждите на промишлеността, свързани с екологизирането.

Големи енергопотребители ще плащат по-ниски такси 

По този начин ще се ограничи риска от изнасянето на компаниите в други сектори, където не се предприемат мерки за опазване на околната среда или целите в тази област не са толкова амбициозни, колкото в ЕС. 

Въвеждат се и предпазни мерки, за да се гарантира, че помощта се използва ефективно, където е необходима, 

с цел подобряване на опазването на климата и околната среда, че е ограничена до необходимото за постигане на екологичните цели и че не нарушава конкуренцията или целостта на единния пазар. В тази връзка например новите насоки ще увеличат участието на заинтересовани страни в изготвянето на мащабни мерки за помощ, задължавайки държавите членки да се консултират със заинтересованите страни по основните им характеристики.

Подкрепата за изкопаеми горива като въглища и петрол е малко вероятно да бъде одобрена, докато новите инвестиции в природен газ трябва да бъдат съвместими с целите на ЕС за климата и да помогнат на страните да се отклонят от горива с по-високи емисии, каза комисията.

Брюксел също така изложи насоки за това как страните могат да подкрепят затварянето на заводи на въглища, торф и шисти.

Повишават гъвкавостта и рационализират предишните правила 

чрез премахване на изискването за индивидуално уведомяване за големи екологосъобразни проекти в рамките на предварително одобрени от Комисията схеми за помощ.

Следващи стъпки

Преразгледаните насоки ще бъдат официално приети веднага щом бъдат готови всички езикови версии. Те ще се прилагат от момента на приемането им.

От държавите членки ще бъде поискано да привеждат действащите си схеми в съответствие с новите правила от 2024 г. нататък. В насоките са определени условията, при които държавна помощ, отпусната от държави членки в областта на климата, опазването на околната среда и енергетиката, може да се смята за съвместима с единния пазар, и критериите, които Комисията прилага за оценяване на предоставено от държавите членки подпомагане в тези области.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във