Банкеръ Daily

Свят

ЕК предлага фонд от 750 млрд. евро за възстановяване на икономиките

Европейската комисия предложи пакет за възстановяване на пострадалите от коронавируса икономики на стойност 750 млрд. евро. Фондът е допълнителна мярка към бюджета на Европейския съюз от 1 трилион евро и средствата от Стабилизационния механизъм на еврозоната на стойност 540 млрд. евро, които вече бяха договорени като финансова подкрепа за страните от ЕС. Според плана 500 млрд. евро ще бъдат разпределени на страните членки чрез безвъзмездни средства, а 250 млрд. евро чрез заеми.

Силно задлъжнелите Италия и Испания, най-силно засегнатите държави от пандемията на коронавируса, ще бъдат основните бенефициенти на плана за възстановяване. Италия ще получи до 81,8 милиарда пряка помощ и 90,9 милиарда заеми, докато Испания ще получи 77,3 милиарда помощи и 63,1 милиарда кредити. 

Еврокомисията няма да раздава пари безразборно, затова  предлага да се създаде нов инструмент за възстановяване, вграден в модерен и обновен дългосрочен бюджет на ЕС.  Предвидените 750 милиарда евро, както и целевите подкрепления към дългосрочния бюджет на ЕС за 2021-2027 г. ще доведат до обща финансова мощ на бюджета на ЕС до 1,85 трилиона евро.

"Възстановяването трябва недвусмислено да се основава на основни права и пълно зачитане на върховенството на закона. Всички спешни мерки трябва да бъдат ограничени във времето и да бъдат строго пропорционални. Оценката на Комисията ще бъде включена в първия доклад по механизма за върховенство на закона", заяви Урсула фон дер Лайен.

Средствата ще са преднзаначени предимно за финансиране на инвестиции и реформи, а част от тях ще са в подкрепа на здравеопазването и за да може най-бедните региони на ЕС да наваксат.

Постигането на споразумение по плана изисква съгласието на всички 27 страни членки на ЕС и това може да се превърне в ключов момент за блока, където споделянето на финансовата тежест е един от най-големите проблеми. Споразумението би могло да потуши притесненията, че липсата на солидарност дава сила на популистите, които заплашват оцеляването на ЕС.

Европейските пари ще бъдат инвестирани в три стълба: подкрепа за държавите-членки с инвестиции и реформи - нов инструмент за възстановяване и устойчивост от 560 милиарда евро ще предложи финансова подкрепа за инвестиции и реформи, включително във връзка със зелените и цифрови преходи и устойчивостта на националните икономики, свързвайки ги с приоритетите на ЕС; бързо стартиране на икономика на ЕС чрез стимулиране на частни инвестици - нов инструмент за подкрепа на платежоспособността ще мобилизира частните ресурси за спешна подкрепа на жизнеспособни европейски компании в най-засегнатите сектори, региони и страни. Той може да функционира от 2020 г. и ще има бюджет от 31 милиарда евро, целящ да отключи подкрепа от 300 милиарда евро за платежоспособност за компании от всички икономически сектори и да ги подготви за по-чисто, цифрово и устойчиво бъдеще. Третият стълб е справяне с уроците от кризата - нова здравна програма, EU4Health, за укрепване на здравната сигурност и подготовка за бъдещи здравни кризи с бюджет от 9,4 милиарда евро. Укрепване на RescEU за 2 милиарда евро, Механизмът за гражданска защита на ЕС, който ще бъде разширен и укрепен, за да може Съюзът да се подготви и да отговори на бъдещи кризи. 94,4 милиарда евро за Хоризонт Европа, която ще бъде засилена за финансиране на жизненоважни изследвания в областта на здравето, устойчивостта и зелените и цифрови преходи.

Вирусът уби най-малко 172 000 души в Европа и блокира икономиките, като само някои бизнеси можеха да продължат работа. Засили се контролът върху границите между държавите членки на ЕС, които някога бяха широко отворени за пътуване и търговия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във