Банкеръ Daily

Свят

ЕК инвестира над 2 млрд. евро за създаването на Европейския съвет за иновации

Решителни стъпки за създаване на Европейски съвет за иновации, предприема ЕК. Инициативата стартира преди предстоящото на 21 и 22 март обсъждане на ЕС относно иновациите, промишлеността и конкурентоспособността.

Световната конкуренция се засилва и Европа се нуждае от задълбочаване на способностите си за иновации и поемане на риск, за да се конкурира на пазар, все по-определян от новите технологии. В тази връзка Комисията въвежда създаването на Европейски съвет за иновации (EIC), който да превърне научните открития на Европа в предприятия, които да могат да нарастват бързо.

Понастоящем в пилотната си фаза Европейският съвет за иновации ще стане работеща реалност през 2021 г. в рамките на следващата програма на ЕС за научни изследвания и иновации "Horizon Europe".

„С Европейския съвет за иновации ние не просто внасяме пари на масата. Създаваме цялостна иновационна система, за да поставим Европа на преден план в стратегическите технологии и иновации, които ще формират нашето бъдеще като изкуствен интелект, биотехнологии и енергия с нулеви емисии. Трябва да се съсредоточим върху нуждите на новаторите, които ще създадат работни места, ще засилят глобалната ни конкурентоспособност и ще подобрят ежедневието ни.”, заяви Карлош Моедаш, комисар по научните изследвания, науката и иновациите.

През 2017 г. Комисията стартира пилотната фаза на Европейския съвет за иновации, въвеждайки открити конкурси и лични интервюта, за да идентифицира и финансира най-иновативните стартиращи предприятия в Европа. Днес Комисията обяви важните стъпки, по които ще се развиват оставащите две години от пилотната фаза на нововъведения съвет за иновации.

Предвид нарастващото икономическо значение на иновациите и въз основа на ранния успех на пилотния проект, Комисията предложи да отпусне 10 милиарда евро на Европейски съвет за иновации в рамките на програмата "Horizon Europe", финансирана от ЕС за финансиране на научните изследвания и иновациите за 2021-2027.

През юни 2018 г. Комисията предложи най-амбициозната програма за научни изследвания и иновации "Horizon Europe" с предложен бюджет от 100 милиарда евро за 2021-2027. Предложението се основава на приноса на Комисията към срещата на лидерите на ЕС на 16 май в София "Обновена европейска програма за научни изследвания и иновации - шансът на Европа да оформи бъдещето си", който подчерта необходимостта от създаване на Европейски съвет за иновации и други стъпки за конкурентоспособността на Европа.

В заключенията на ЕС от 28 юни 2018 г. беше одобрено създаването на Европейски съвет за иновации в рамките на следващия дългосрочен бюджет (2021—2027 г.). Европейският съвет за иновации е част от по-широка екосистема, която ЕС въвежда, за да даде възможност на много предприемачи в Европа да станат водещи световни компании.

Facebook logo
Бъдете с нас и във