Банкеръ Weekly

Свят

Държавите от ЕС с нови правомощия за конфискация на активи

Европейският парламент одобри днес нови правила, които усленяват националните органи при замразяването и конфискацията на активи на престъпници на територията на Европейския съюз.

"Нашият приоритет трябва да е проследяването на парите през границите и конфискуването на печалбите на престъпниците. Само тогава можем да се надяваме тежката престъпност да намалее. Изпращането на отделни престъпници в затвора и оставянето на мръсните пари в обръщение е недопустимо" заяви докладчикът Моника Луиса Маковей от Румъния.

Законопроектът задължава държавите членки да предвидят конфискация на незаконно придобито имущество след влязла в сила присъда. Той ще позволи на властите да конфискуват активи, дори ако заподозряното лице или обвиняемият е болен или избягал, например чрез задочни производства.

Държавите членки ще могат да конфискуват активи, придобити при извършване на сходни престъпления, по-специално - в случаи на активна и пасивна корупция в частния сектор, активна и пасивна корупция на длъжностни лица от институциите на ЕС или на държавите членки на ЕС, участие в престъпна организация, детска порнография или киберпрестъпления. Разширяването на правомощия за конфискация ще бъде възможно, когато съдът, "въз основа на обстоятелствата по делото е убеден, че въпросната собственост е получена в резултат от престъпно поведение".

Конфискация от трети лица ще бъде разрешена, когато придобиващата трета страна "е знаела или е трябвало да знае, че целта на прехвърлянето или придобиването е да се избегне конфискация, въз основа на конкретни факти и обстоятелства, включително, че прехвърлянето се извършва безплатно или в замяна за сума, значително по-ниска от пазарната стойност".

Държавите членки трябва да обсъдят предприемането на мерки, които позволяват използването на конфискуваното имущество в обществен интерес или за социални цели, се казва в текста.

Споразумението трябва да бъде официално одобрено от Съвета през следващите седмици. Държавите членки ще разполагат с 30 месеца, за да транспонират директивата в националните си законодателства. Обединеното кралство и Дания няма да се включат.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във