Банкеръ Daily

Свят

Дългосрочният бюджет на ЕС може да позакъснее

Съществува риск да не бъде постигнато навреме споразумение за дългосрочния бюджет на Европейския съюз 2021-2027.  Затова евродепутатите настояват Европейската комисия да представи план за действие в извънредни ситуации, за да гарантира непрекъснатостта на финансирането от общността. 

Европейският парламент настоява за бюджетна реформа за периода след 2020 г., която да съответства на политическите му ангажименти и амбиции за бъдещето на ЕС и да гарантира непрекъснатостта на основните политики на ЕС, като например регионалната и селскостопанската политика. Този бюджет също така трябва да даде възможност на ЕС да се справи с бъдещите предизвикателства с цел постигане на по-силна и по-устойчива Европа. Ресурсите на дългосрочния бюджет за настоящия  период от 2014 г. до 2020 г. възлизат на 1 087,2 милиарда евро по текущи цени (или 963,5 милиарда евро по цени от 2011 г.).

"Настоящата здравна криза налага спешно да работим за намиране на решение във връзка с риска следващият дългосрочен бюджет на ЕС да не влезе в сила на 1 януари 2021 г.", обявиха членовете на комисията на ЕП по бюджети на заседанието си на 4 април. Те приеха доклад за законодателна инициатива с искане до 15 юни 2020 г. Европейската комисия да представи предложение за план за действие при извънредни ситуации, в случай че Многогодишната финансова рамка  за 2021 – 2027 г. не влезе в сила навреме.

Дори настоящите бюджетни тавани да бъдат автоматично удължени, в случай че не бъде постигнато споразумение за следващия бюджет, който трябва да влезе в сила следващата година, в края на 2020 г. изтичат сроковете за множество европейски програми. Целта е да бъде осигурена мрежа за сигурност за бенефициерите по европейски програми като граждани, региони, градове, земеделски стопани, университети или предприятия, за да се избегне рискът сегашната финансова рамка и различни програми да бъдат прекратени или удължени хаотично.

Членовете на ЕП настояват, планът за действие да позволява временно пренасочване на средства от бюджета за справяне и смекчаване на непосредствените икономически и социални последици от разпространението на COVID-19, както и за подпомагане на възстановяването, включително допълнителна гъвкавост и финансиране, които може да се основават на решенията по тазгодишния бюджет.

Европарламентът призова за мащабен пакет за възстановяване и реконструкция, който включва увеличаване на дългосрочния бюджет. В новоприетия доклад се посочва, че подобен план за действие при извънредни ситуации би могъл да осигури по-добра основа за възстановяването и политическите приоритети на Европейския съюз от една късно одобрена и неадекватна финансова рамка. 

 „Спешно е необходимо споразумение, за да влезе в сила новата МФР на 1 януари 2021 г. Но ние не желаем да поемаме никакви рискове. Ето защо настояваме Европейската комисия да предостави план за действие при извънредни ситуации, който не се ограничава до удължаване на настоящите програми и фондове, но се основава на иновативността, необходима в рамките на Договорите на ЕС, така щото да не се забави ефективният европейски отговор на кризата. Гражданите, бизнеса, организациите на гражданското общество няма да оправдаят прекъсване на европейското финансиране,%, заяви Маргарида Маркеш (С&Д, Португалия), съдокладчик по темата.

Тъй като текущият дългосрочен бюджет на ЕС изтича на 31 декември 2020 г., ЕС се нуждае от нов бюджетен план за следващите седем години. Европейската комисия представи своите планове за следващата многогодишна финансова рамка за 2021-2027 г. през май 2018 г. и обяви представянето на ново предложение за май 2020 г., в което ще бъде отразена здравната криза и нейните последици. Европейският парламент прие позицията си през ноември 2018 г. и отново я потвърди през октомври 2019 г. Съветът на ЕС все още не е постигнал съгласие по обща позиция.

Непосилната битка на Фон дер Лайен

Миналата седмица Фон дер Лайен обяви, че Европейският съюз не бива да изоставя амбициите си за нетно нулеви въглеродни емисии до средата на този век заради икономическите трудности, причинени от коронавируса.

"Докато сега планираме бавно да се върнем на работа и да инвестираме милиарди евро да рестартираме нашата икономика, трябва да избегнем да се върнем към стари, замърсяващи навици. Вместо това, трябва да се изправим по-добри от тази пандемия. Можем да направим обществото и планетата ни по-здравословни, като инвестираме във възобновяема енергия, като караме чисти коли, като реновираме къщите ни и ги направи по-енергийно ефективни. Като купуваме устойчиво отгледана храна, като употребяваме повторно материалите, вместо да ги хвърляме, или като произвеждаме стомана по нисковъглеродни технологии. Това е есенцията на европейската Зелена сделка", смята председателката на Еврокомисията. 

Фон дер Лайен е изправена пред трудна битка с националните правителства, които са разединени по разпределението на приходите и разходите в евробюджета, а и част от тях искат Зелената сделка да бъде отменена или отложена заради разходите за икономическо възстановяване след рецесията, която пандемията се очаква да предизвика.

 

 

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във