Банкеръ Daily

Свят

До 2027 г. ще се забрани отглеждането на животни в клетки

В отговор на Европейската гражданска инициатива „Край на клетките“, евродепутатите поискаха от Европейската комисия да представи законодателни предложения за забрана на използването на клетки в животновъдството.

Евродепутатите обявиха, че отглеждането на животни в клетки може да бъде преустановено в Европейския съюз до 2027 г.  В отговор на Европейската гражданска инициатива „Край на клетките“, евродепутатите поискаха от Европейската комисия да представи законодателни предложения за забрана на използването на клетки в животновъдството на територията на целия блок. 

Те предлагат до  2027 г. да бъде гарантиран подходящ преходен период и след извършването на солидна научна оценка на въздействието.  Според членовете на ЕП съществуват алтернативи на отглеждането на животни в клетки и те се прилагат успешно в редица държави членки.Тези алтернативни системи следва да бъдат допълнително подобрени и насърчавани в държавите членки, но за да се гарантират еднакви условия на конкуренция за земеделските стопани в целия Европейски съюз. 

Постепенното прекратяване на използването на клетки в животновъдството трябва да се основава на индивидуален подход за всеки отделен вид, който да отчита характеристиките на различните животни и да гарантира, че са въведени системи за отглеждане, които отговарят на техните специфични нужди. Преди извършването на законодателни промени трябва да бъде въведен достатъчно дълъг преходен период и подходяща подкрепа за земеделските стопани и животновъдите. Това може да включва услуги за консултации и обучение, стимули и финансови програми, като целта е да бъде избегната загубата на конкурентното предимство на фермерите, както и преместването на селскостопанската продукция на места, където стандартите за хуманно отношение към животните са по-ниски от тези в ЕС.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във