Банкеръ Daily

Свят

Джон Хикс е с Нобел за приноса си в теорията за благосъстоянието

Сър Джон Ричард Хикс.

На днешния ден можем да си спомним за сър Джон Ричард Хикс (John Richard Hicks), един от най-бележитите и влиятелни икономисти на двадесети век. Той е роден на 8 април през 1904 г. в Уоруик (Англия). 

Джон Хикс  получава Нобелова награда за икономика през 1972 година, която си поделя с Кенет Ароу (Kenneth Arrow), друг бележит американски икономист, за пионерния им принос в теорията на общото икономическо равновесие и в теорията за благосъстоянието.

Той е учи в Балиол Колидж, Оксфорд. След това Джон Хикс е професор в Оксфордския университет - най-старият университет във Великобритания, основан през 1167 година, през по-голямата част от живота си. 

Джон Хикс развива известните compensation criteria (критерии за компенсация или компенсаторни критерии) през 1939 г. с цел сравняването на качеството на живот.

Той е известен с разработките си на теорията за общото икономическо равновесие (general equilibrium theory), която е клон на теоретичната неокласическа икономика. Тя се стреми да обясни поведението на предлагането, търсенето и цените в дадена цялостна икономика с няколко или много пазари, като се опитва да докаже, че равновесни цени за стоките съществуват и че всички цени са в равновесие, оттук и общо равновесие, в контраст с частичното равновесие. Както с всички модели, това е абстракция, направена на база на реалната икономика. Тя е създадена, за да бъде удобен модел, едновременно смятайки равновесните цени като дългосрочни цени и смятайки (понякога) актуалните цени като девиации от равновесието.

Най-важният принос на Джон Хикс е модел, основан на теориите на Джон Мейнард Кейнс британският икономист, който съществено повлиява върху модерната макроикономика и социалния либерализъм, едновременно като теория и практика. Неговите идеи оказват сериозно влияние и върху икономическата политика на редица правителства. Кейнс обяснява икономиката като баланс на три стоки: пари, потребление и инвестиции.

Кенет Ароу остава в историята като най-младият човек, получавал Нобелова награда за икономика - на 51 години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във