Банкеръ Daily

Свят

Джон Атанасов получава националния медал за техника и технологии на САЩ

Реплика от 1997 г. на компютъра на Атанасов-Бери в Центъра Дъръм, в Щатския университет на Айова

На днешния ден през 1990 г. американския президент Джордж Хърбърт Уокър Буш (George Herbert Walker Bush), 41-ят президент на САЩ (1989-1993 г.) награждава Джон Атанасов с националния медал за техника и технологии с думите: „Професор Джон Атанасов, който винаги е подчертавал българския си произход и се гордее с него, е пример за всички...“. Това е най-голямото отличие в живота на бащата на компютрите.

Джон Атанасов получава медала за изобретяването на компютъра Атанасов-Бери (Atanasoff-Berry Computer, съкратено ABC) - първият модел на електронен цифров компютър с регенеративна памет. Създаден е като университетски проект на новаторска сметачна машина в периода от 1939 до 1942 г. от Джон Атанасов и Клифърд Бери. Макар че АВС все още не е днешният универсален компютър със запаметена програма, в него са реализирани някои принципни решения, валидни и днес.

Машината е проектирана и създадена по време на работата на Джон Атанасов като преподавател в катедрата по физика на Щатския колеж в Айова (Iowa State College, ISC). Целта е да се решават системи с до 29 линейни уравнения с 29 неизвестни по модифициран метод на Гаус, но проектът е прекъснат поради войната на стадий, на който машината е решавала системи уравнения с 3 до 5 неизвестни. След това е демонтирана и забравена. Получава широка известност в края на 60-те години на миналия век по повод на патентния спор с ENIAC, когато АВС е цитиран като предходна реализация на някои от идеите, залегнали в ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer). Това е първата електронна цифрова електронноизчислителна машина (компютър), която може да се препрограмира (но все още не съхранява програмата си в паметта, т.е. не е компютър със запаметена програма) и може да реши голям брой разнообразни изчислителни задачи. Построена е в САЩ по време на Втората световна война с първоначална цел да изчислява балистични таблици за нуждите на американската армия. Конструиран е през 1945 г. от американците Джон Мокли и Дж. Преспър Екърт.

Признанието на Джон Атанасов като компютърен пионер идва трудно, тъй като приносът му е косвен. В САЩ е награден с Computer Pioneer Medal от Институт на инженерите по електротехника и електроника (IEEE) едва през 1984 година. Университетът в Айова също му отдава заслуженото, като в края на 90-те години финансира построяване на реплика на компютъра на Атанасов-Бери. Днес той е изложен в Центъра за изчислителна техника и комуникации Дърам в Университета на Айова.

Национален медал в областта на технологиите и иновациите (National Medal of Technology and Innovation; до 2007 г. се е нарича National Medal of Technology – Национален медал в областта на технологиите) е американска държавна награда „за значителен принос към националното икономическо, екологично и обществено благосъстояние, направен чрез развитието и комерсиализацията на технологична продукция, технологични процеси и концепции, чрез технологични иновации и развитие на националната технологична работна сила“.

Медалът може да се връчва на конкретен човек, на група хора (не повече от четири човека), на търговска организация (компания) или на отдел в компания. Той се присъжда само на американски граждани и на американски компании (т.е. на компании, не по-малко от 50% от акциите или активите на които принадлежат на граждани на САЩ). Медалът се присъжда от присъжда от президента на САЩ по препоръка на специален комитет и на Секретаря на Министерството на търговията, и е на-висшата американска награда за принос в прогреса на технологиите.

Джон Вѝнсънт Атана̀сов (John Vincent Atanasoff) е американски физик, математик и електроинженер от български произход, създател на новаторска сметачна машина с отделен запомнящ модул, по-късно призната за един от първите електронни непрограмируеми компютри със специално предназначение.

Джон Атанасов е идвал два пъти в България (в края на 1970 г. и през май–юни 1985 г.), тук е прославян като „българинът – баща на електронния компютър“. Той е избран за чуждестранен член на БАН.

От 1988 г. името на Атанасов носи първият астероид, открит и изследван от българи в Националната астрономическа обсерватория „Рожен“. Върхът Атанасов нунатак в Антарктика е наименуван в негова чест през 2002-а. А година по-късно е учредена награда „Джон Атанасов“, която се връчва ежегодно. През 2007 г. 4 октомври (рожденния ден на Джон Атанасов) е обявен за Ден на информационното общество и се отбелязва като професионален празник на специалистите по компютърна техника, информационни технологии и автоматика в България.

Паметници на Джон Атанасов има в София (пред Телефонната палата), построен с дарения на стойност над 160 000 лв и открит през октомври 2003 г., и в село Бояджик, Ямболско, родното място на баща му.

Facebook logo
Бъдете с нас и във