Банкеръ Daily

Свят

Дивидентното кранче още не е затворено

Явно и дивидентната треска все още заразителна. И още дружества решават да се включат в клуба на компании, които могат да си позволят да се (от) платят на акционерите си  за доверието през 2019 година. 

Общото събрание прие предложението на мениджърите част от реализираната печалба на

"Атоменергоремонт" АД - Козлодуй 

за 2019 г. се разпредели като дивидент на акционерите в размер на 0.01 лв. на акция, четем в протокола от заседанието. Това означава, че сумата от 153 551.40 лв. ще бъде изплатена на акционерите. 

Печалбата на фирмата за миналата година, намалена със сумата на дивидента, се отнася по сметка "Неразпределена печалба от минали години". 

Това се случи след като бяха одобрени годишния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството и одитирания годишен финансов отчет за 2019 година.  

Естествено след добрата новина, акционерите гласуваха за освобождаване от отговорност членовете на борда на директорите за дейността им през изминалата година. Заедно с това бе одобрено и предложението за преизбиране за нов мандат на директорите на "Атоменергоремонт" АД, за срок от пет години, в състав: Николай Петков, Симеон Симеонов и Даниела Табакова. 

Постоянното месечно възнаграждение на членовете на съвета на директорите, както и това на изпълнителния директор, до провеждането на  следващото общо събрание на акционерите, се запазват без промяна. 

Най-голям акционер в дружеството е "Бултрейд корпорейшън" ЕООД с дял от 55.20% от капитала. По-малки дялове имат фондовете на ПОД "Топлина" АД (10.77%) и "ЗАД-ОЗК Застраховане" АД (8.51%). 

"Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД

задели 6 195 559.94 лв. за изплащане на дивидент на акционерите си, съобщиха от дружеството. Така те ще получат по 0.496 лв. за всяка своя акция. 

Всъщност дивидентите са два. От печалбата за миналата година за притежателите на акции от ИТ компанията бяха заделени 195 559.94 лв. или по 0.01565 лв. за един брой.

От "Телелинк" предложиха и дивидент от 6 млн. лв. от печалбата за първите шест месеца на тази година или по около 0.4803 лв. за една ценна книга. 

Така общата сума, която ще отиде при акционерите стана 6 195 559.94 лева.

Тъй като в момента компанията

изкупува обратно собствени акции,

то точният размер на дивидента за полугодието ще е ясен на 24 септември и ще зависи от броя акциите, които са събрани н портфейла на "Телелинк". Според решението мениджърите на фирмата, тя може да изкупи до 15 000 собствени акции в тази процедура.

През есента на тази година предстои и вторият транш от продажби на акции от "Телелинк" от акционерите Любомир Минчев, Иво Евгениев и Спас Шопов. През юни тримата продадоха около 8%, или 982 487 акции, при цена от 7.6 лв. за акция. При втория транш трябва да бъде продаден остатъкът до 30% от капитала на фирмата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във