Параграф22 Daily

Свят

Цифровизацията достигна и правосъдието

Европарламентът приe две предложения, които целят да модернизират системите на правосъдие в ЕС и да помогнат за ускоряване на процедурите, намаляване на разходите и подобряване на правната яснота. Правилата ще влязат в сила 20 дни след тяхното публикуване в Официалния вестник на общността.

Новите разпоредби правят възможно въвеждането на цифрови решения за събирането на доказателства и връчването на документи през граница. По този начин сътрудничеството между съдилищата в отделните страни в ЕС ще стане по-ефективно. Технологиите за комуникация от разстояние ще позволят изслушването на хора, които се намират в друга страна, без да се изисква тяхното физическо присъствие в съдебната зала. Това намалява разходите и ускорява процеса.

Ще бъде изградена децентрализирана информационна система, която ще свързва националните системи и ще прави възможен електронният обмен на документи по по-бърз и по-сигурен начин. Новите правила защитават неприкосновеността на личните данни при пренасяне на документи и събиране на доказателства.

Законодателните текстове опростяват процедурите и осигуряват правна яснота за гражданите и фирмите, което ще насърчи тяхното участие в сделки през граница. Така те засилват единния пазар в ЕС.

Двете предложения, приети от Парламента, са част от усилията за внедряване на нови технологии в правосъдните системи. В някои страни цифровите решения вече са се доказали като ефективни, но съдебните процеси с международен елемент протичат главно на хартия. Близо 3,4 милиона граждански и криминални дела годишно имат трансгранични измерения.

Кризата с COVID-19 причини много проблеми в правосъдната система: има забавяния на изслушванията и на връчването на съдебни документи, изтичания на крайни срокове и временна неспособност за осигуряване на правна помощ. В същото време вследствие на кризата расте броят на делата за несъстоятелност и освобождаване на работници.


 

Facebook logo
Бъдете с нас и във