Банкеръ Daily

Свят

Цифровият преход на ЕС ще струва 672,5 млрд. евро

ЕП подготвя доклад за изграждането на цифровото бъдеще на Европа, в който акцентът е върху използването на възможностите на единния цифров пазар и развитие на технологиите с изкуствен интелект.

 Европейският парламент помага за определянето на политиките, които целят да засилят капацитета на Европа в дигиталната област, да увеличат възможностите пред бизнеса, да развият уменията на хората, да подпомогнат зеления преход и да подобрят обществените услуги, като през цялото време гарантират зачитане на основните права и ценности.

ЕП подготвя доклад за изграждането на цифровото бъдеще на Европа, в който акцентът е върху използването на възможностите на единния цифров пазар и развитие на технологиите с изкуствен интелект.

Колко ще струва?

Кризата с COVID-19 изисква дългосрочен отговор и цифровите решения предлагат важни предимства за възстановяването на Европа и утвърждаване на конкурентната ѝ позиция в глобалната икономика. Планът на ЕС за възстановяване заделя 20% от средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост на стойност 672,5 млрд. евро за цифровия преход. Програми като „Хоризонт Европа“ за изследвания и иновации и Механизма за свързване на Европа за инфраструктура инвестират значителни суми за проекти в дигиталната област.

Политиката на ЕС е целите в дигиталната област да бъдат включвани във всички европейски програми. В същото време програмата „Цифрова Европа“ е първият финансов инструмент, насочен специално към развитието на цифровите технологии за нуждите на хората и бизнеса.

Програмата, по която Парламентът ще гласува на пленарната си сесия в края на април, има бюджет от близо 7,6 млрд. евро и ще инвестира в пет области: суперкомпютри (2,2 млрд. евро), изкуствен интелект (2,1 млрд. евро), електронна сигурност (1,6 млрд. евро), развитието на цифровите умения (577 млн. евро) и широко прилагане на технологиите в икономиката и обществото (1,1 млрд. евро).

Онлайн платформите са значима част от икономиката и ежедневието - те са важни комуникационни канали и откриват нови перспективи пред бизнеса. В същото време обаче те поставят предизвикателства. Европейският съюз работи по правила за цифровите услуги, които да насърчат иновациите и конкуренцията и да засилят сигурността, да противодействат на незаконното съдържание и да защитят свободата на изразяване, медиите и демокрацията.

Цифровата трансформация е интеграцията на цифровите технологии от компаниите и отражението на технологиите върху обществото Цифровите платформи, Интернет на нещата, компютърните услуги в облак и изкуственият интелект са някои от водещите технологии. Тези технологии променят множество сектори на икономиката - енергетика, транспорт, селско стопанство и производство на храни, телекомуникации, финансови услуги, фабрично производство, здравеопазване, а също така преобразуват начина на живот на хората. Технологиите правят възможни оптимизацията на производството, намаляването на емисиите и отпадъците, предлагането на нови услуги и продукти и засилване на конкурентните предимства на компаниите.

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във