Банкеръ Daily

Свят

България се бави с въвеждането на европейското законодателство

Европейската комисия представи днес годишен доклад от наблюдението върху прилагането на европейското право за 2019 г., както и за постиженията на държавите от ЕС в различни области на политиката.

При процедурите за ненавременно въвеждане на европейското законодателство, най-голям брой нови производства миналата година са били открити срещу България, Белгия, Гърция и Кипър. Най-малък е бил броят на процедурите по този повод срещу Дания, Италия и Литва.

Прилагането на законодателството на ЕС е важно за гражданите, защото отстоява правата им и ползите от това право, които в противен случай биха били отречени. То е от значение и за бизнеса, тъй като осигурява еднакви условия на конкуренция на вътрешния пазар.

Броят на висящите производства за установяване на неизпълнение на задължения (т. нар. наказателни процедури) се запази през миналата година, но новите производства се увеличиха с 20 на сто в сравнение с предишната година, отбелязва ЕК. През 2019 г. най-малък брой нови производства са били открити срещу Люксембург, Естония и Литва, а най-голям брой - срещу Испания, Италия и Гърция.

Комисията е проверила основно прилагането на законодателството за околната среда, вътрешния пазар, производството, предприемачеството, превозите и придвижването, по които са открити половината от водените наказателни процедури. Комисията е предприела действия срещу три държави от ЕС за прекомерно високи равнища на замърсяване на въздуха и срещу пет държави, които не са осигурили равен достъп за потребители с увреждания до единния европейски номер за спешни повиквания 112.

Повече от половината процедури миналата година са се отнасяли до ненавременно въвеждане на европейски правила (от 419 производства през 2018 г. на 406 през 2019 г.). За сравнение през последните пет години най-много нови процедури по този повод е имало през 2016 г. (847 производства).

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във