Банкеръ Daily

Свят

Брюксел взема безпрецедентни мерки за фирмите и работниците

Евроинституциите вземат безпрецедентни мерки за фирмите и работниците. За да се предотвратят големи загуби на работни места и дълбока рецесия, евродепутатите призовават за радикални нови средства за подпомагане на фирмите и работниците за излизане от кризата.

За целта Европарламентът прие на 24 юни резолюция, в която се казва, че държавите членки трябва да направят всичко възможно за омекотяване на шока в сферата на заетостта и социалната сфера, причинен от пандемията. Текстът призовава Европейската комисия да преразгледа насоките за политиките за заетост. 

Предложените политики включват субсидии за заплати, подпомагане на доходите, удължаване на схемите за обезщетения за безработица и платен отпуск по болест, както и отпуск на лицата, които предоставят патронажни грижи и възможности за работа от дома. Евродепутатите настояват да бъдат приоритизирани борбата срещу младежката безработица, бездомността и бедността чрез засилване на програмите „Гаранция за младежта“, „Детска гаранция“ за справяне с детската бедност и за жилищно настаняване на бездомни и на хора в затруднение.

Членовете на ЕП поставят условието само компании, които не са регистрирани в данъчни убежища, спазват приложимите колективни договори и които не изплащат дивиденти или бонуси, да имат право да кандидатстват за финансова помощ чрез механизма SURE за краткосрочна заетост и приветстват предложението за европейска схема за презастраховане на постоянна безработица, което се очаква към края на 2020 г. Те считат, че продължителността на прилагането на „общата клауза за дерогация“ в рамките на Пакта за стабилност и растеж, която дава възможност на държавите членки за фискална гъвкавост по време на тежки икономически шокове, трябва да „отразява измерението и продължителността на кризата с COVID-19”.

За да бъдат създадени нови възможности за работа, членовете на ЕП предлагат държавите членки да подкрепят справедливата мобилност на труда в цяла Европа и да засилят допълнително програмата за мобилност „Еразъм+“. Публичните услуги следва да бъдат дигитализирани по-бързо, особено тези, свързани с координацията на системите за социално осигуряване.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във