Банкеръ Daily

Свят

Брюксел ще бди над разходите на ЕС от корупция и олигарси

Европейският парламент, гласувайки в сряда с 499 гласа „за“, 136 „против“ и 56 „въздържал се“, препоръча освобождаване от отговорност на Европейската комисия във връзка с изпълнението на общия бюджет за 2018 г. (покриващ 94% от целия бюджет на ЕС). В придружаваща резолюция, приета с 514 гласа „за“, 95 „против“ и 84 „въздържал се“ в четвъртък, членовете на Европарламента настояват за по-силна защита на разходите на ЕС срещу измами, корупция, конфликт на интереси, умишлена злоупотреба и организирана престъпност, както и за по-справедливо и по-прозрачно разпределение на средствата на ЕС.

Днес Парламентът изпраща силен сигнал за повече справедливост и прозрачност при разпределението на субсидиите от ЕС, за укрепване на принципа на правовата държава и за защита на малките и средните земеделски стопани срещу завземане на земите им, нарушения от страна на националните власти или натиск от престъпни структури. Нужни са ни нови закони, които не позволяват на олигархичните структури да черпят средства от ЕС, за да обогатят няколко лица. Средствата на ЕС са пари на данъкоплатците и са предназначени да облагодетелстват мнозинството от гражданите. Затова призоваваме за ограничаване на максималната сума, която един човек може да получи като бенефициер в областта на селското стопанство и сближаването“, заяви докладчикът за освобождаване от отговорност на Европейската комисия Моника Холмайер (ЕНП, Германия) след гласуването.

Тавани за субсидиите и ИТ система за защита на средствата на ЕС от олигарси

За да се избегнат измамите и неравномерно разпределение на субсидиите от ЕС, Европейската комисия следва да предложи максимален размер на директните плащания на физическите лица, за да не е възможно дадено лице да получава субсидии от стотици милиони евро в рамките на периода на една многогодишна финансова рамка (МФР).

Евродепутатите също така изискват да бъде създадена информационна система за единно и стандартизирано отчитане в реално време на плащанията на фондовете на ЕС за селско стопанство и сближаването, включително информация за физическите лица, които са крайни бенефициери, като ЕП трябва да бъде информиран междувременно за петдесетте най-големи получатели на средства от ЕС.

Механизъм за подпомагане на земеделските стопани в борбата с организираната престъпност

Позовавайки се на случаи в Италия и Словакия, Парламентът настоява за изграждането на механизъм на ЕС за подаване на жалби, който да позволява на земеделските стопани да информират Европейската комисия при случаи на злоупотреби с поземлени имоти, нарушения от страна на националните власти, натиск от организирана престъпност и принудителен труд.

Конфликтите на интереси трябва да бъдат заличени

Евродепутатите призовават Европейската комисия да представи насоки за борба с конфликта на интереси на високопоставени политици и настоява Съвета на ЕС да приеме общи етични стандарти в това отношение. Те са особено загрижени за ситуацията в Чехия и изискват Европейската комисия да упражни надзор над плащанията към компании, пряко и косвено притежавани от чешкия министър-председател.

Прокуратурата на ЕС трябва да има възможност и средства да си върши работата

Резолюцията подчертава, че новосъздадената прокуратура на ЕС (EPPO) се нуждае от поне 76 допълнителни длъжности и 8 милиона евро, за да обхване приблизително 3000 дела годишно.

Без европейски средства, ако има нарушение на върховенството на закона

Евродепутатите настояват, че проектът за регламент, позволяващ ограничаване на средствата на ЕС за страните, в които върховенството на закона е нарушено, трябва да бъде спешно одобрен. Понастоящем този регламент е блокиран в Съвета на ЕС.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във