Банкеръ Daily

Свят

Брюксел се опитва да създаде Европейски здравен съюз

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията.

Евродепутатите са готови да преговарят с държавите членки по рамката на ЕС за профилактика и контрол на заболяванията и за съвместно справяне с трансграничните заплахи за здравето. Предложението за разширяване на правомощията на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията беше прието с 598 гласа „за“, 84 гласа „против“ и 13 гласа „въздържал се“ в четвъртък, 16 септември.

В усилията си за изграждане на Европейски здравен съюз на 11 ноември 2020 г. Комисията предложи нова рамка за здравна сигурност въз основа на опита в борбата с коронавируса. Пакетът включва предложение за регламент относно сериозните трансгранични заплахи за здравето и предложение за засилване на правомощията на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията.

Държавите членки на ЕС, трябва да разработят национални планове за готовност и реакция и да предоставят навременни, съпоставими и висококачествени данни, казват евродепутатите. Те също така искат да гарантират, че правомощията на центъра ще бъдат разширени отвъд заразните болести, така че да обхванат и основни незаразни болести, като сърдечно-съдови и респираторни заболявания, рак, диабет или психични заболявания.

Кризата с COVID-19 показа, че е необходима допълнителна работа на равнище ЕС за задълбочаване на сътрудничеството между държавите членки, по-специално в граничните региони, подчертават членовете на ЕП. В текста също така се призовава за ясни процедури и по-голяма прозрачност за съвместните дейности на ЕС за възлагане на обществени поръчки и свързаните с тях споразумения за закупуване.

„Подходът „Едно здраве“ във всички европейски политики трябва да ръководи цялата ни система за предвиждане и управление на кризи. Кризата с COVID-19 показва как един проблем, свързан с общественото здраве, може да засегне правилното функциониране на всяка част от европейското общество“, заяви докладчикът Вероник Трийе-Льоноар ("Обнови Европа", Франция).

„Изцяло подкрепям превръщането на процедурата за съвместно закупуване на медицински продукти в стандартна. Що се отнася до преговорите с производителите, ЕС е по-силен, когато говори с един глас от името на всички държави членки“, добави тя.

Facebook logo
Бъдете с нас и във