Банкеръ Daily

Свят

Брюксел предлага механизъм за финансиране на проекти за възобновяема енергия

Европейската комисия предлага създаването на регламент за финансиране на възобновяема енергия в Европейския съюз. Той ще определя разпоредбите, необходими за прилагането на нов финансов механизъм за проекти за възобновяема енергия в общността, като целта е да бъде улеснено постигането на обвързващата цел за минимум 32% енергия от ВЕИ в брутното крайно потребление до 2030 г.

Като етап от работата по приемане на новия регламент е публикувана онлайн публична консултация.  Механизмът за финансиране ще предостави възможност на държавите членки да увеличат дела на енергията от възобновяеми източници както в електроенергийния сектор, така и в секторите за отопление, охлаждане и транспорт.

Действията по механизма могат да бъдат финансирани както от доброволни плащания на държавите членки, така и от фондове на ЕС и вноски от частния сектор.

Очаква се механизмът да бъде въведен до началото на 2021 г.  Държавите чрез националните си планове за енергетика и климат се ангажират за доброволното постигане на дял на възобновяемата енергия до 2030 г., и между 2020 и 2030 г., като се следва националната траектория, която води до тази точка. 

България и още седем държави от Балканите и Източна Европа обаче се обявиха в защита на ролята на природния газ в постигането на климатичен неутралитет, съобщава Euractiv.

В съвместен документ групата призовава за „комбинирани решения за електричеството и газа“ при прехода към ненулеви емисии на въглероден диоксид (CO2) до 2050 г. „Преходът, основан единствено на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), не отчита необходимостта от разнообразен енергиен микс в ЕС“, казват държавите, подписали документа.  А те са България, Чехия, Гърция, Унгария, Литва, Полша, Румъния и Словакия. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във