Банкеръ Daily

Свят

Брюксел ”озеленява” финансовия сектор, дните на въглищата са преброени

Екологичните цели на Европейския съюз вече са ясни: смекчаване на изменението на климата и адаптиране; устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси; преход към кръгова икономика, включително намаляването до минимум на отпадъците и увеличаване на използването на вторични суровини; предотвратяване и контрол на замърсяването; и защита и възстановяване на биоразнообразието и екосистемите. Увеличаване на зелените инвестиции. 

На 18 юни Еврарламентът прие ново законодателство за устойчиви инвестиции, което позволява дадена икономическа дейност да бъде обозначена за екологично устойчива, ако допринася за поне една от посочените екологични цели.  Установяването на ясни „зелени“ критерии за инвеститорите е от ключово значение за набирането на повече публично и частно финансиране, за да може ЕС да стане въглеродно-неутрален до 2050 г., както е посочено в Европейския зелен пакт, както и да се предотврати „предоставянето на невярна информация относно положителното въздействие върху околната среда“.

Европейската комисия изчислява, че Европа се нуждае от около 260 милиарда евро годишно в допълнителни инвестиции през следващото десетилетие, за да постигне настоящите климатични и енергийни цели за 2030 г.

„Таксономията за устойчиви инвестиции е може би най-важното развитие в сферата на финансите след счетоводството. Това ще бъде повратна точка в борбата срещу изменението на климата “, заяви главния преговарящ от името на комисията по околна среда на ЕП, Сирпа Пиетикяйнен (ЕНП, Финландия). „”Озеленяването” на финансовия сектор е първа стъпка към това инвестициите да служат за прехода към въглеродно неутрална икономика“, добави тя.

„Всички финансови продукти, които претендират за устойчивост, ще трябва да доказват това, следвайки строги и амбициозни европейски критерии. Законодателството също така включва ясен мандат Европейската комисия да започне да дефинира вредни за околната среда дейности. Постепенното отпадане на тези дейности и инвестиции е също толкова важно за постигането на неутралитет по отношение на климата, както и подкрепата за дейности, които спомагат за декарбонизирането“, заяви докладчикът на комисията по икономическите въпроси на ЕП Бас Ейкхаут (Зелени/ЕФА, Нидерландия).

Дейностите, които са несъвместими с неутралността на климата, но се считат за необходими при преминаването към икономика, неутрална по отношение на климата, се обозначават като преходни или подпомагащи дейности. Те трябва да имат нива на емисии на парникови газове, отговарящи на най-добрите резултати в сектора. Твърдите изкопаеми горива, като въглища или лигнитни въглища, са изключени от тези дейности, но природният газ и ядрената енергия биха могли да бъдат обозначени като подпомагащи или преходни дейности при пълно спазване на принципа „да не нанасят значителна вреда“.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във