Банкеръ Daily

Свят

Брюксел одобри регламент за подобряване на контрола на паричните средства, влизащи и излизащи от Съюза

Във вторник Съветът на Европейския съюз прие регламент, насочен към подобряване на контрола на паричните средства, които се въвеждат, или извеждат от ЕС, като това стана факт след постигнатото през юни споразумение с Европейския парламент.

Финансирането на тероризма, изпирането на пари, отклонението от данъчно облагане и други престъпни дейности е необходимо да бъдат проследявани и отстранявани. Новият регламент ни предоставя необходимите инструменти да бъдем по-ефективни в справянето с такива заплахи, заяви Хартвиг Льогер, който е федерален министър на финансите на Австрия.

Регламентът ще подобри действащата система за контрол на паричните средства, които се въвеждат в ЕС или се извеждат от него. Новият регламент разширява определението за парични средства, така че да обхване не само банкнотите, но и други инструменти или високоликвидни стоки като чекове, пътнически чекове, предплатени карти и злато. Освен това в обхвата на регламента се включват паричните средства, които се изпращат като пощенски, товарни или куриерски пратки.

Посредством новото законодателство се разширява обхватът на задължението на всеки гражданин, който влиза в ЕС или излиза от него и носи парични средства на стойност 10 000 евро или повече да ги декларира пред митническите органи. От пътуващите ще се изисква да декларират паричните средства, независимо дали те са у тях самите, в багажа им или в транспортното средство. При поискване от страна на органите, те ще трябва да ги покажат за извършване на проверка.

В случай че паричните средства са изпратени по друг начин (“непридружени парични средства”), компетентните органи ще имат правото да изискват от изпращача или получателя да направи декларация за оповестяване на информация. Органите ще имат право да извършват проверки на всички пратки, пакети или транспортни средства, които могат да съдържат непридружени парични средства.

Държавите - членки на ЕС ще обменят информация, когато има индикации, че паричните средства имат връзка с престъпна дейност, която би могла да има отрицателни последствия за финансовите интереси на ЕС. Тази информация ще се предоставя и на Европейската комисия.

Новият регламент няма да е пречка държавите - членки да предвидят в своето национално право допълнителни национални проверки върху движението на парични средства в рамките на Съюза, стига тези проверки да са съобразени с основните свободи на ЕС.

Приетият регламент трябва да бъде подписан от Съвета на ЕС и от Европейския парламент, като одобреният от тях текст ще бъде публикуван в Официалния вестник на Съюза и ще влезе в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му.

От преслужбата на СЕС посочват, че настоящите правила относно движението на парични средства, които се въвеждат в ЕС и се извеждат от него, се прилагат от 15-и юни 2007 година и са неразделна част от рамката на Съюза за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Новият регламент актуализира тези правила и допълва правната рамка на ЕС за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Действащите правила изискват от пътниците, които влизат в ЕС, или излизат от него, да декларират парични средства на стойност 10 000 евро или повече (или тяхната равностойност) пред митническите органи. Новото законодателство разширява обхвата на тези задължения. Новите правила са необходими, защото терористите и престъпниците са открили начини да заобикалят правилата за контрол на парични средства. Престъпните организации, чиито незаконни дейности генерират големи обеми парични средства, трябва да бъдат възпрепятствани да се възползват от пропуските в настоящата система за целите на прехвърлянето и изпирането на своите пари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във