Банкеръ Daily

Свят

Брюксел обеща да защити доходите на фермерите

Сегашните правила за Общата селскостопанска политика на ЕС ще бъдат заменени с нови, но към момента преговорите между европейските институции не са приключили. Затова бе договорен преходен период до 2022 г., по време на който ще продължат да важат ключови клаузи за плащанията към земеделските стопани и така ще се осигури яснота и предвидимост на условията за сектора.

Европейският парламент, Комисията и Съветът постигнаха предварително съгласие по мерките на 30 юни. По време на пленарната сесия през декември споразумението ще бъде подложено на окончателно гласуване от депутатите.

Общата селскостопанска политика започна да се прилага през 1962 г. и цели да подобри производителността в селското стопанство, да насърчи развитието на селските райони, да допринесе за справяне с предизвикателствата за околната среда и климата и да осигури справедливи доходи на фермерите.

Тези цели се постигат чрез: подпомагане на доходите в сектора чрез директни плащания на производителите, плащания за извършване на селскостопанска дейност по начин от полза за околната среда и за полагане на грижи за селските райони, пазарни мерки за подкрепа при ниско търсене или прекалено предлагане

За да бъдат реализирани тези мерки, е необходимо финансиране от бюджета на ЕС. Над една трета от средствата в бюджета на ЕС за 2020 г. са заделени за селскостопанската политика.

В условията на пандемията от COVID-19, която засегна аграрно-хранителния сектор, Европейският парламент иска да осигури на земеделските стопани предвидимост и финансова стабилност. Депутатите одобриха през октомври позицията си за селскостопанската политика до 2027 г., която поставя акцент върху подкрепата за малките стопанства и младите фермери, за тези, които са засегнати от кризата, и за насърчаване на практики от полза за климата.

Депутатите искат да бъдат заделени 8 млрд. евро от плана за възстановяване за подкрепа на фермери, производители на храни и селски райони през 2021-2022 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във