Банкеръ Daily

Свят

Брюксел настоява страните да осигурят жилища на бездомниците

Европейският парламент настоява за национални стратегии, които да помогнат за намирането на жилища на всички бездомни хора до 2030 г.

Макар че жилищното настаняване е основна нужда, всяка вечер в ЕС поне 700 000 души спят по улиците. Броят им е нараснал със 70% за последните десет години. В България ръководителите на кризисни центрове също докладват за ръст на бездомните.

Кризата с коронавируса допълнително повишава рисковете - бездомните хора често страдат от лошо здраве поради недобра хигиена и липса на здравни грижи. Икономическата криза вследствие на пандемията може да лиши още хора от жилища.

Бездомните хора са често обект на насилие и престъпления от омраза, включително социално заклеймяване. В същото време профилът на бездомните хора се променя - сред тях има все повече деца, мигранти, хора от малцинствата, жени и цели семейства.

Европейският съюз няма преки правомощия за политиката за жилищно настаняване и затова депутатите насочват своите препоръки към държавите в ЕС. Те призовават за: осигуряване на равноправен достъп за бездомните хора до обществени услуги като здравеопазване, образование и социално подпомагане, подкрепа на интеграцията на бездомните хора на пазара на труда чрез целенасочени програми за заетост и стажове, осигуряване на центрове за спешно подслоняване като крайна стъпка (в допълнение към мерки за предотвратяване на излизането на улицата)„

Освен това депутатите подчертават, че първото нещо, което трябва да се направи за бездомните хора, е да им се осигури постоянно жилище и чак след това да се търсят решения на други проблеми.

Въпреки големите различия в ЕС едно от общите предизвикателства е недостигът на жилища на приемливи цени. Цените на домовете нарастват средно с 5,2% в ЕС през април-юни 2020 г. в сравнение със същия период на 2019 г. Това затруднява сериозно хората с ниски доходи и тези, които живеят под наем. През 2018 г. почти 38% от домакинствата, заплашени от бедност, са изразходвали над 40% от разполагаемите доходи за жилищно настаняване. Само 10,2% от цялото население са заделяли такъв или по-голям дял от доходите си за жилищни нужди.

Депутатите работят по предложения за достойно жилищно настаняване на приемливи цени. По време на кризата с COVID-19 Парламентът предостави подслон на 100 бездомни жени в сгради на институцията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във