Банкеръ Daily

Свят

Брюксел има нова стратегия за екологични превозни средства

Европейската комисия предприе решителна стъпка напред в изпълнението на ангажиментите на ЕС съгласно Парижкото споразумение за обвързващо вътрешно намаляване на емисиите на CO2 с поне 40 % до 2030 г. Вчера бяха предложени пакет нови правила, които да помогнат за осигуряване на еднакви условия на конкуренция между участниците от промишлеността, извършващи дейност в Европа.

С пакета също така ще се определи ясна посока към постигането на договорените ангажименти в рамките на Парижкото споразумение и ще се стимулират иновациите в новите технологии и в стопанските модели, както и по-ефикасното използване на всички видове транспорт на стоки. Тези предложения ще бъдат подкрепени чрез целенасочени финансови инструменти, за да се гарантира бързото им внедряване.

Целите за намаляване на емисиите на СО2, които Комисията предлага, са основани на задълбочен анализ и широко участие на заинтересованите страни, от НПО до представители на промишлеността. Както за новите автомобили, така и за новите микробуси средните емисии на CO2 ще трябва да бъдат с 30 % по-ниски през 2030 г. в сравнение с тези през 2021 г.

Пакетът „Чиста мобилност“ включва следните документи:

— Нови стандарти за CO2, които ще помогнат на производителите да възприемат иновациите и да започнат да предлагат на пазара превозни средства с ниски емисии. Предложението също така включва цели за 2025 г. и 2030 г. Междинната цел за 2025 г. гарантира, че още от настоящия момент се дава силен тласък на инвестициите. С целите за 2030 г. се предоставя стабилност и се дават дългосрочни насоки за запазване на потока от такива инвестиции. Тези цели помагат за стимулиране на прехода от традиционните превозни средства с двигател с вътрешно горене към екологично чисти превозни средства.

— Директивата за екологично чистите превозни средства ще насърчава решенията за чиста мобилност при процедурите за възлагане на обществени поръчки, като по този начин ще осигури солидни стимули за търсенето и за по-нататъшното внедряване на решения за чиста мобилност.

— План за действие и инвестиционни решения за трансевропейското разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива. Целта е националните планове да станат по-амбициозни, да се увеличат инвестициите и да се повиши приемането от страна на потребителите.

— Прегледът на Директивата относно комбинирания транспорт, която насърчава комбинираното използване на различни видове товарен транспорт (например камиони и влакове), ще улесни предприятията да се ползват от стимули и следователно ще насърчава комбинираното използване на камиони и влакове, шлепове или кораби за транспорт на стоки.

— Директивата за услугите в областта на пътническия автобусен транспорт, която цели да стимулира развиването на автобусни линии на дълги разстояния в Европа и да предложи алтернативни варианти на използването на лични автомобили, ще допринесе за допълнително намаляване на емисиите от транспорта и задръстванията по пътищата. По този начин ще бъдат предложени допълнителни, по-качествени и по-достъпни възможности за мобилност, по-специално за хората с ниски доходи.

— Свързаната с автомобилните акумулатори инициатива има стратегическо значение за цялостната промишлена политика на ЕС, за да може бъдещите превозни средства и други решения в областта на мобилността и техните компоненти да бъдат изобретявани и произвеждани в ЕС.

Следващи стъпки:

Предстои предложенията за чиста мобилност да бъдат изпратени на съзаконодателите и Комисията призовава всички заинтересовани страни да работят в тясно сътрудничество, за да гарантират бързото приемане и прилагане на тези различни предложения и мерки, така че възможно най-скоро и в максимална степен да бъдат извлечени ползи за промишлеността, предприятията, работниците и гражданите на ЕС.

С Парижкото споразумение светът пое ангажимент за преминаване към нисковъглеродна икономика. В момента много държави прилагат политики за улесняване на прехода към по-чиста икономика. През март 2016 г. Комисията представи Съобщение относно изпълнението на поетите ангажименти по споразумението от Париж, последвано през юни 2016 г. от Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във