Банкеръ Daily

Свят

Брюксел гласува за по-бърз и по-евтин достъп до правосъдие

Във вторник преговарящите от Европейския парламент и Съвета на ЕС постигнаха споразумение, което прави достъпа до правосъдие по-бърз, по-евтин и по-удобен за гражданите и предприятията от общността. 

Двата законодателни акта, договорени между законодателите органи на ЕС, съответно относно събирането на доказателства и връчването на съдебни документи, целят да направят съдебното трансгранично сътрудничество между националните съдилища по-ефективно чрез цифровизацията на граждански и търговски дела.

„Разпоредбите, които приехме, ще окажат реално влияние върху ежедневието на нашите европейски граждани. Те имат за цел да осъществят пряко, бързо и надеждно предаване на исканията за събиране на доказателства между съдилищата на държавите членки, като насърчават използването на видеоконферентни връзки. По този начин ще спестим много време и средства на европейските граждани.“, коментира българският евродепутат Емил Радев (ЕНП, България). 

Франко Роберти (С&Д, Италия) пък каза, че това  споразумение е крачка напред в европейското съдебно пространство по граждански дела, основаващо се на принципите на взаимно доверие и взаимно признаване на съдебните решения. То премахва административните пречки и предлага правна сигурност на гражданите и предприятията, че документите имат същите правни последици във всеки съд на ЕС. Това не беше лесна задача, като се има предвид множеството правни системи и традиции, които съществуват съвместно в ЕС.

Основни елементи от споразумението:

- Съдилищата ще могат да обменят документи по електронен път: промените в двата регламента създават децентрализирана ИТ система, която ще позволи по-бърз, по-сигурен и ефективен обмен на документи между държавите членки;

- Децентрализираната ИТ система ще се състои от национални, оперативно съвместими ИТ системи, без участието на институции на ЕС;

- Защита на данните: информацията ще бъде строго поверителна, а личните данни и личния живот ще бъдат защитени при предаване на документи и вземане на доказателства; личните данни, които се считат за ирелевантни за конкретен случай, ще бъдат изтрити незабавно;

- По-голямо използване на комуникацията от разстояние: съвременните комуникационни технологии, като например видеоконферентна връзка, които могат да намалят разходите и да помогнат за по-бързото вземане на доказателства, ще бъдат използвани по подходящ начин и със съгласието на лицето, което се изслушва.

По-голямата правна сигурност, съчетана с прости и цифровизирани процедури, ще насърчи физическите лица и предприятията да участват в трансгранични транзакции, като по този начин ще засили търговията в ЕС и следователно функционирането на вътрешния пазар.

 

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във