Банкеръ Daily

Свят

Брюксел чака проекти за наука и иновации за 1 млрд. евро

Европейската комисия отправи покана на стойност 1 млрд. евро за научноизследователски проекти и проекти за иновации в отговор на климатичната криза и в подкрепа на защитата на уникалните екосистеми и биоразнообразие на Европа. Финансираната в рамките на програмата „Хоризонт 2020“ покана по линия на Европейския зелен пакт, регистрацията за която ще започне утре, ще ускори възстановяването на Европа от кризата с коронавируса, като превърне екологичните предизвикателства във възможности за иновации.

"Поканата по линия на Европейския зелен пакт, която е на стойност 1 млрд. евро, е последната и най-голямата по „Хоризонт 2020“. Тъй като иновациите са в центъра им, тази инвестиции ще ускорят устойчивия и справедлив преход към неутрална по отношение на климата Европа до 2050 г. Тъй като искаме тази системна трансформация да обхване абсолютно всички, призоваваме за конкретни действия за нови начини на взаимодействие с гражданите и за увеличаване на обществената значимост и въздействие", коментира комисарят за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел.

Предстоящата покана по линия на Зеления пакт се отличава по някои важни аспекти от предишните покани по „Хоризонт 2020“. С оглед на належащия характер на проблемите, по които се работи, целта ще бъде да се постигнат видими и ясни резултати в кратко- до средносрочен план, но с перспектива за дългосрочна промяна. Действията са по-малко на брой, но са по-целенасочени, по-мащабни и с по-голяма видимост и с фокус върху възможностите за бързо увеличаване на мащаба, разпространение на резултатите и възприемане на практиките.

От проектите, които ще получат финансиране по поканата, ще се очаква да постигнат резултати с ясни ползи в десет области: Засилване на амбициите в областта на климата, Чиста, достъпна и сигурна енергия, Промишленост за чиста и кръгова икономика, Енерго- и ресурсноефективни сгради, Устойчива и интелигентна мобилност, „От фермата до трапезата“, Биоразнообразие и екосистеми, Нетоксична околна среда с нулево замърсяване, И две хоризонтални области — укрепване на познанията и предоставяне на възможности за действие на гражданите, които са с по-дългосрочна перспектива по отношение на осъществяването на трансформациите, предвидени в Европейския зелен пакт.

Инвестициите в размер на 1 млрд. евро ще продължат изграждането на европейските системи и инфраструктури на знанието. Поканата включва възможности за международно сътрудничество, чрез което да се отчитат потребностите на по-слабо развитите нации, особено в Африка, в контекста на Парижкото споразумение и целите за устойчиво развитие.

Крайният срок за представяне на предложения е 26 януари 2021 г., като се очаква избраните проекти да започнат през есента на 2021 г.

Информационният ден и срещата за търсене на партньори по поканата на „Хоризонт 2020“ по линия на Европейския зелен пакт ще се проведат в рамките на преминаващите виртуално Дни на европейските научни изследвания и иновации на 22 — 24 септември 2020 г.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във