Банкеръ Daily

Свят

Bombardier Transportation става част от Alstom

Двете компании са сред лидерите в световното производство на продукти за жп транспорта (главно локомотиви, вагони и части за тях, подземни железници (метро) и други.).

Alstom обяви приключването на придобиването на Bombardier Transportation, съобщиха от френската инженерингова компания, която разработва  мобилни решения, осигуряващи устойчиви основи за бъдещето на транспорта и създават възможности за нисковъглеродно бъдеще.

Продуктовото портфолио на Alstom обхваща широка гама от високоскоростни влакове, метро, монорелси, трамваи и електрически автобуси до интегрирани системи, персонализирани услуги, инфраструктура, решения за сигнализация и дигитална мобилност.

Bombardier Inc. е канадска корпорация, лидер в световното производство на продукти за жп транспорта (главно локомотиви, вагони и части за тях, подземни железници (метро) и други.).

С тази сделка Alstom затвърждава лидерството си на развиващия се пазар за устойчива мобилност. Това партньорство позволява на компанията да се разрасне във всички географски ширини и да интегрира допълнителни решения и активи за по-добро обслужване своите клиенти по целия свят.

„Днес, повече от всякога, светът трябва да се ангажира с дълбок екологичен и социален преход, за да може да се справи с големите предизвикателства на урбанизацията, равните възможности за икономическо развитие и изменението на климата. Транспортът, който е от съществено значение за трудовия и социалния живот, но едновременно и с голямо въздействие върху околната среда, е в основата на този преход. Нашата отговорност, заедно със 75 000 служители на Alstom, днес, е да превърнем нашия уникален набор от активи в двигател на тази необходима трансформация. Нашата отговорност е да развием иновациите, които са необходими, за да се преодолеят тези нови предизвикателства. По този начин всички общности по света да имат достъп до еднакво качество на услугите и ефективност, когато хората пътуват, за да се виждат с близки или по работа, като същевременно с това се грижат за планетата, казва Анри Пупар-Лафарж, председател на борда и главен изпълнителен директор на Alstom.

Обединената група притежава огромни възможности за развитие на научноизследователска дейност и цялостно портфолио от продукти и решения.

Компания, която обслужва развиващия се пазар     

Пазарът на железопътни превози се подкрепя от основни двигатели на растежа, като ускорена урбанизация, стратегии за публични инвестиции и глобален подем за зелена и цифрова трансформация на транспортните системи. Въпреки пандемията, последните обнадеждаващи новини ясно потвърждават развитието на устойчивата мобилност и по-конкретно на железопътния транспорт като дългосрочен приоритет. Очаква се пазарът на железопътно производство да нарасне с 2.3% CAGR  (Compound annual growth rate - съвкупният средногодишен темп на растежа) до 2025 година. 

Разширен световен обхват, основан на взаимното допълване на двете групи

Групата ще разшири значително търговския си обхват във всички географски райони благодарение на взаимното допълване на двете компании. Докато Alstom Group притежава добре установена клиенти във Франция, Италия, Испания, Индия, Югоизточна Азия, Северна Африка и Бразилия, Bombardier Transport ще засили отношенията с клиенти на стратегически пазари като Обединеното кралство, Германия, Северна Европа, Китай и Северна Америка. 

Централата на Alstom за Америка ще бъде базирана в Монреал, Квебек и ще управлява всички операции в региона. Освен това ще бъде център за върхови постижения в областта на дизайна и инженерството, който ще надгражда утвърдените силни страни на Квебек в иновациите и устойчивата мобилност.

Цялостно портфолио от жп продукти и решения

Групата ще предлага на мобилните оператори и доставчиците на мрежи продукти и решения по цялата железопътна верига за доставки. Чрез придобиването на Bombardier Transportation, Alstom ще разполага с пълно железопътно портфолио. В подвижния състав портфолиото ще включва от леки железопътни до високоскоростни влакове, както и нови стратегически продукти като people mover и монорелси. 

Възможности за научноизследователска и развойна дейност

за стимулиране на зелени решения и интелигентни иновации. Alstom е пионер в транспортния сектор с фокус върху водещи иновации като първият в света влак, задвижван изцяло от водород, автономни влакове, енергийно устойчив подвижен състав и инфраструктура. 

Осигуряване на стойност в дългосрочен план за всички заинтересовани страни 

Водена от факта, че железопътният транспорт е най-щадящият за околната среда вид превоз с най-ниски стойности на емисиите въглероден диоксид (CO2), Групата е фокусирана повече от всякога върху амбицията си да декарбонизира този транспортен метод. 

Акционерно участие и управление: нов основен акционер с дългосрочен инвестиционен подход

CDPQ (Caisse de dépôt et plas du Québec) става основният акционер на Alstom със 17.5% от акционерния капитал, който има сериозен опит с инвестициите в инфраструктурни и транспортни активи. Френският строителен гигант "Буйже" (Bouygues) вече държи близо 6% от капиталните дялове на Alstom.

В съответствие с решенията, одобрени от събранието на акционерите на Alstom от 29 октомври миналата година, Ким Томасин, представляваща CDPQ, и Серж Годин се присъединяват към съвета на директорите на Alstom. Беноа Райард е назначен от борда на директорите на Alstom за наблюдател (цензура) по предложение на CDPQ.

Цена и финансиране

Референтната цена е определена на 5.5 милиарда евро. Придобиването е финансирано чрез емитиране на права на стойност близо 2 милиарда евро и е част от емитирането на старши облигации на стойност 750 милиона евро, както и посредством увеличение на резервирания капитал в полза на филиали на CDPQ и Bombardier Inc., съответно за общи суми от 2.6 милиарда евро и 500 милиона евро, завършени като част от приключването на сделката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във