Банкеръ Daily

Свят

Близо 50 000 души са лобистите в ЕС

От 2011 г. Парламентът и Комисията управляват съвместно общ регистър, известен като Регистър за прозрачност.

Европейските институции договориха подобряване на Регистъра за прозрачност, който разкрива организациите, търсещи контакти с тях. Европейският парламент одобри на пленарната си сесия през април 2021 г. споразумение с Комисията и Съвета за общи правила относно регистъра. Целта е да се въведе още повече прозрачност относно дейността на организациите, представляващи частни интереси пред европейските институции.

От 2011 г. Парламентът и Комисията управляват съвместно общ регистър, известен като Регистър за прозрачност. Той заменя предишните отделни регистри на двете институции, като този на Парламента датира от 1995 г., а на Комисията - от 2008 г.

Новото споразумение води до пълноправното участие на Съвета. От 2014 г. той има статут на наблюдател в настоящата инициатива.

   

Близо 50 000 души лобират пред европейските институции, а най-много организации имат седалище в Белгия 

Регистърът за прозрачност е създаден, за да може тези, които да искат да изразят становище пред европейските институции по определен въпрос, да декларират публично своя интерес и да предоставят информация за себе си.

Ако искате да извършвате определени дейности, за да повлияете на процеса на вземане на решения - например, ако искате да участвате в публично изслушване, организирано от парламентарна комисия, трябва да сте се записали в регистъра.

Броят на регистрираните организации расте през годините. В момента списъкът съдържа около 12 500 организации, за които работят около 50 000 души.

Регистрирани са неправителствени организации, бизнес асоциации, компании, синдикални сдружения и изследователски центрове, като всички те осъществяват дейност в различни области (най-много са свързани с околната среда, изследванията и климата). Размерът и обхватът на дейността варират силно. Близо една пета от организациите имат седалище в Белгия.

   

Сред регистрираните най-много са тези, които се определят за неправителствени организации и които защитават интереси на европейско ниво 

Страните в ЕС имат различни подходи към регламентирането на лобирането. Австрия, Франция, Германия, Ирландия, Литва, Полша и Словения, както и испанският регион Каталуния, са наложили задължителни изисквания за регистрация, а Белгия, Италия, Нидерландия и Румъния предлагат стимули за доброволна регистрация на организациите.

В други страни властите не са приели правила, но секторът е изградил собствени механизми за саморегулация.

   

Страните в ЕС имат различни подходи към регламентирането на лобирането.

В преговорите с Комисията и Съвета Парламентът постави акцент върху засилването на отчетността на европейските институции и осигуряването на прозрачен и открит процес на вземане на решения на ниво ЕС.

Резолюцията на Парламента от април 2021 г. приветства факта, че дейности, които представляват непряко лобиране са също обект на правилата за регистрация по новото споразумение. Пандемията от COVID-19 доведе до намаляване на броя на присъствените срещи и до нови форми на общуване между организации, представляващи интереси, и политици и отговорни лица, вземащи решения.

Депутатите също така изразиха задоволство от промяната на статута на Съвета на официална страна по споразумението. „Като даваме положителен пример, можем да станем модел за държавите членки и да променим парадигмата навсякъде. С новите правила гражданите ще могат по-лесно да разберат как се вземат решения, засягащи ежедневието им“, заяви заместник-председателят на Парламента Катарина Барли (С&Д, Германия), която беше сред водещите депутати в преговорния екип на Парламента.
Докладчикът на Парламента Данута Хюбнер (ЕНП, Полша), която също беше сред водещите в преговорния екип, заяви: „Целите на Парламента са отразени изцяло в новата рамка: разширихме обхвата и засилихме Регистъра за прозрачността, като в същото време запазихме непокътнат свободния мандат, който европейските граждани дават на евродепутатите“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във