Банкеръ Daily

Свят

Без право на паспорт в Босна и Херцеговина при неизплатена издръжка

Лица, които не са платили семейни издръжки, да не могат да получат паспорт в Босна и Херцеговина, а вече издаден паспорт на такива лица да може да бъде отнет. Това предвижда предложението за изменения и допълнения към закона за пътните документи на Босна и Херцеговина.

В момента законът в Босна и Херцеговина позволява да бъде отказана молба за издаване на такива документи, само ако съществува основателно съмнение, че вносителят на искането ще избегне извършване на получено имуществено-правно задължение от брачно отношение или отношение между родители и деца.

С предложените допълнения издаването на паспорт няма да бъде възможно, ако задълженията спрямо децата на разведени родители не са погасени, а в такива ситуации отнемането на вече издаден паспорт ще бъде задължително. Ако промените бъдат одобрени, всички органи, които отговарят за въпроса за издръжката, ще бъдат задължени да внасят данни за неизпълнение на плащането на издръжка на органите, които отговарят за издаване на пътни документи. Те ще бъдат задължени да водят специални регистри и по електронен път да внасят данните в централния регистър на пътните документи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във