Банкеръ Daily

Свят

Бенелюкс е моделът на европейското обединение

Флагът на Бенелюкс, приет през 1957 година.

Договорът за икономически съюз между страните от Бенелюкс се сключва на 3 февруари 1958 година.

Съюзът Бенелюкс е използван като модел за сключването на трите европейските общности с икономическа насоченост. Първата е Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС). Втората е Европейската икономическа общност (ЕИО, European Economic Community, EEC), създадена след Договора от Рим от 1957 г., чиято цел е да доведе до икономическа интеграция, включително до общо пазар междy шестте основополагащи страни      членки: Белгия, Франция, Италия, Люксембург, Нидерландия и Западна Германия. Третата е ЕМРАТОМ. 

Институциите на Бенелюкс в договора от 1958 година включват: Комитет на министритеКонсултативен междупарламентарен съвет (Парламент на Бенелюкс)Съвет на икономическия съюзГлавен секретариатКомитети и специални комитетиИкономически и социален консултативен съветСъвместни служби и Колегия на съдиите.

Договорът между Белгия, Нидерландия и Люксембург за учредяване на Бенелюкс е подписан на 5 септември 1944 г., но е уточнено, че той ще влезе в сила от 1 януари 1948 година. Името му най-вероятно е въведено през 1946 г. и идва от първите букви на страните членки. Официалните езици са нидерландски (заради Нидерландия и Фландрия) и френски (заради Белгия и Люксембург).

В договора се предвижда създаването на митнически съюз, като заложената крайна цел е постигането на пълен икономически съюз - свободно движение на стоки, услуги, капитали и хора в рамките на съюза.

Главните цели на договора са продължаване и разширяване на сътрудничеството между страните от Бенелюкс в широкия европейски контекст. Освен това се предвижда засилване на сътрудничеството на Бенелюкс с други европейски държави или регионални структури на тези държави. Основните теми, върху които се фокусира съюзът, са икономически съюз и вътрешен пазар, правосъдие и вътрешни работи, и устойчиво развитие.

Държавите от Бенелюкс са тясно свързани - имат близки културни, географски и социални връзки от стотици години. Те са и монархии. Териториите им са били последователно под испанско и австрийско владение. Историческите връзки обуславят и последвалото икономическо сътрудничество. През ХХ век Белгия и Люксембург получават своята независимост и бързо разбират, че имат нужда да бъдат икономически съюзници. На 25 юли 1921 г. е подписано Белгийско-Люксембургското икономическо обединение. То се счита за предвестник на Бенелюкс.

Facebook logo
Бъдете с нас и във