Банкеръ Weekly

Свят

Откъде ще дойдат рекордните 1 трлн. евро за климата?

Европейският съюз цели да привлече 1 трлн. евро публични и частни инвестиции, за да финансира прехода към „зелена“ икономика и да подкрепи най-засегнатите региони. На 14 януари Европейската комисия представи пред Европейския парламент плановете си за осигуряване на нужните средства за осъществяване на Европейския зелен пакт - водещата инициатива на ЕС за намаляване на въглеродните емисии и за постигане на климатична неутралност.  А през през юли, Парламентарната комисия по регионално развитие подкрепи създаването на Фонд за справедлив преход, но призова за по-голям бюджет, по-голям обхват на подпомагане и поощряване на страните, които най-бързо намаляват емисиите си. Очаква се евродепутатите да гласуват позицията си по въпроса в средата на септември.

 

Европейският съюз иска да намали емисиите си на парникови газове с 40% до 2030 г. (спрямо 1990 г.) и да има нулеви нетни въглеродни емисии до 2050 г. Постигането на тези цели ще изисква значителни инвестиции в технологии за производство на чиста енергия. По оценки на Европейската комисия постигането само на междинната цел за 2030 г. ще изисква 260 млрд. евро допълнителни годишни инвестиции.

Откъде ще дойдат парите

Комисията предвижда в следващото десетилетие да бъдат мобилизирани на европейско ниво около 1 трлн. евро инвестиции. Приблизително половината от тези средства ще дойдат от бюджета на ЕС чрез различни програми, които финансират проекти, свързани с климата и околната среда - например, фондовете за земеделие, за регионално развитие, Кохезионния фонд, програмата за иновации „Хоризонт Европа“ и фондът за околна среда LIFE.

Това от своя страна би трябвало да привлече 114 млрд. евро съфинансиране от държавите членки. Около 300 млрд. евро публични и частни инвестиции се очакват чрез инвестиционния план InvestEU и схемата за търговия с емисии на ЕС, които не са част от бюджета на ЕС.

Нов Механизъм за справедлив преход ще трябва да осигури още 100 млрд. евро. Целта на механизма е да окаже подкрепа за преход към по-чиста икономика на региони, които се очаква да бъдат силно засегнати - например такива, които разчитат на добив на въглища.

Помощ за прехода към „зелена“ икономика

Регионите, които са зависими от въглищата и други изкопаеми горива, ще могат да разчитат на подпомагане за преквалифициране на работници, създаване на нови работни места от бизнеса, добив на енергия от чисти източници и изолация на домове.

Средствата на стойност от 100 млрд. евро ще дойдат от три основни стълба: нов Фонд за справедлив преход със свежи пари в размер на 7,5 млрд. евро; финансиране по програмата InvestEU и заеми от Европейската инвестиционна банка, гарантирани от бюджета на ЕС.

Фонд за справедлив преход

През май  Европейската комисия измени предложението за Фонда за справедлив преход предвид увеличената нужда от средства за икономическо възстановяване след кризата с коронавируса. Предлаганото финансиране в бюджета за 2021-2027 г. бе увеличено от 7,5 млрд. евро на 10 млрд. евро. Още 30 млрд. евро външно финансиране ще дойдат от Европейския инструмент за възстановяване.

Фондът ще осигурява безвъзмездна помощ за социално подпомагане, проекти за икономическо съживяване и подобряване на състоянието на земи.

Заместник-председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс заяви в началото на 2020 г. в пленарната зала на Парламента: „Това е послание към миньорите в Астурия, Западна Македония или Силезия, към тези, които събират торф в Ирландия, към балтийските региони, които разчитат на шистови скали, и към много други. Знаем, че вие се изправяте пред по-стръмна пътека към климатичната неутралност; знаем, че перспективата за различно, по-чисто бъдеще, може да бъде благоприятна по принцип, но пътят към бъдещето днес изглежда плашещ. Този Механизъм за справедлив преход с поне 100 млрд. евро е гаранция, че ЕС застава до вас в този преход“.

В мини и топлоцентрали, задвижвани от въглища, работят 238 000 служители в над 100 европейски региона от Испания до Полша. През 2015 г. са били активни 128 въгледобивни мини в 12 държави от ЕС и 27 електроцентрали, задвижвани от въглища, в 21 държави членки.

Финансиране чрез плана за инвестиции InvestEU

InvestEU е водещата инвестиционна програма на ЕС, целяща мобилизирането на публични и частни инвестиции за укрепване на европейската икономика.

В края на май  Комисията предложи увеличаване на бюджета на програмата и удвояване на заделените пари за изграждане на устойчива инфраструктура на 20 млрд. евро от общо 75 млрд. евро, гарантирани от бюджета на ЕС.

Програмата следва да финансира с приоритет проекти в областта на климата и да осигури инвестиции в размер на 45 млрд. евро за проекти за справедлив преход от 2021 до 2027 година.

Механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор

Допълнителни средства за подпомагане на прехода към зелена икономика ще дойдат и от Механизма за отпускане на заеми в публичния сектор. С помощта на 1.5 млрд. евро от дългосрочния бюджет на ЕС, които ще се предоставят безвъзмездно, и 10 млрд. евро кредити от Европейската инвестиционна банка ще се цели набирането на 25-30 млрд. евро публични инвестиции за покриване на разходите за намаляване на емисиите.

Инвестициите ще бъдат насочени към проекти в области като енергетика, публичен транспорт и мрежи за централно отопление.

Facebook logo
Бъдете с нас и във