Банкеръ Daily

Свят

Първата печатна книга на новобългарски език "Абага̀р" е служела за амулет

Книгата е съставена и издадена от бъдещия никополски католически епископ Филип Станиславов

На днешния ден в далечната 1651 г. в Рим е отпечатана първата печатна книга на новобългарски език "Абага̀р" (на латински: Abagarus). Новобългарският период започва през 15 век. За новобългарския книжовен език обаче се счита, че се развива от началото на 19 в. насам.

Книгата е съставена и издадена от бъдещия никополски католически епископ Филип Станиславов в чест на легендарния цар Абгар V Уккама. Книгата представлява молитвеник за нуждите на католическата църква в България. От "Абагар" днес са запазени 17 екземпляра, един от които е в България, и е достъпен в Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий".

Книгата се състои от 5 листа. Текстът, отпечатан само върху едната страна на листовете, е на кирилица и има няколко илюстрации. Съдържа апокрифни молитви и разкази с религиозен характер в разрез с католическите догми. Това принуждава Конгрегацията на пропагандата в Рим да премълчи своята фирма като издателство.

В езика на "Абагар" се вмъкват някои новобългарски елементи, личи и влиянието на сърбохърватския език. Полиграфически е оформен с оглед да се носи "наместо силни мощи". Страниците са оформени в 4 колони, има и илюстрации (ксилогравюри с изображения на светци).

Заглавието, с което е известна книгата, идва от включеното апокрифно послание на едеския цар Абагар (Авгар) до Иисус Христос. Според древно предание Иисус го излекувал чрез силата на Божието слово и чрез Убрус - кърпа запазила образа на Христос. Този текст, смятан за апокрифен още през IV век, заляга в основата на множество амулетни (апотропейни) текстове разпространявани из цяла Европа. Другите апокрифи са също с амулетен характер (за помощ при болест, за зачатие, за закрила по време на път, спасяващи от "всякаква злина", 72-те имена на Господа и др.).

Книгата била предназначена да се носи като амулет "наместо силни мощи", във вид на свитък, навит около кръста или около лявата ръка. В края е поместено послесловието на автора, който се нарича "епископ на Велика България". Шрифтът на книгата носи белезите на босненската кирилица и е изработен от известния френски гравьор Робер Гранжон (Robert Granjon) (1582 г.) по поръчка на папа Григорий ХІІІ. Книгата е украсена с девет гравюри, рязани на дърво, с размер 6.5х10 см, разположени между отделните текстове. Без първата, те са дело на майстор славянин, по недоказани предположения.

Филип Станиславов (1608-1674 г.) е български католически епископ, книжовник и културен деец. Пише на български (българоилирийски), италиански и латински език. Радетел за освобождението на своя поробен народ, епископ Филип Станиславов бил преследван непрекъснато от османската власт. Като българин със силно изразено народностно самочувствие и като един от нашите първи книжовници, той си спечелил и недоволството на римската църква. След 1662 г., когато по нареждане на папата бил отстранен от длъжността никополски епископ, той прекарал дълго време в Чипровци, където работил с Петър Богдан. След смъртта на епископ Франческо Соймирович през 1673 г., той отново е никополски епископ.

Единственият му труд, публикуван приживе, е "Абагар", за която авторът пише в послеслова, че я "подарява на своя български народ". Този факт отчетливо показва, че Филип Станиславов е имал не само ясно изразено българско самосъзнание, но и патриотични нагласи. Те личат и от факта, че той се подписва като "Филип Станиславов, епископ от Велика България".

Филип Станиславов е оставил и една непубликувана ръкописна книга от 200 страници - преведен от латински сборник от XVI в., съдържащ котирани текстове на литургии, богато украсен с миниатюри (сега се съхранява в документалната библиотека "Батъансум" в Алба Юлия). Във Ватикана са запазени негови писма изложения, които съдържат интересни данни за живота на българите през XVII век. Филип Станиславов е автор и на текстове с пътеписен характер, какъвто е например текстът "Описание на Северна България" от 1659 г., написан от автора на италиански език, преведен и издаден и на български език чак през 2012 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във