Банкеръ Daily

Свят

20% от хората в ЕС ги грози бедност

Евродепутатите изразяват подкрепа за предложението на Европейската комисия за адекватни минимални заплати.

Почти 10% от хората, които работят, и над 20% от населението в ЕС са застрашени от бедност и социална изолация. Пандемията от коронавирус допълнително засилва неравенството в ЕС и може да влоши положението в близките месеци.

Намирането на работа обикновено е стъпка за изход от бедността, но това правило важи в по-малка степен за работещите при нетипични условия, например през онлайн платформи. Затова Европейският парламент прие доклад на 9 февруари, в който се обявява за подкрепа на работещите в най-уязвимо положение и за определяне на размера на минималната заплата над прага на бедността.

"Имаме нужда от минимални стандарти, от системи за социално осигуряване и заплати и доходи, които да позволяват достоен живот", коментира евродепутатът Йозлем Демирел (Левица, Германия).

Европейска директива за минималните заплати

Евродепутатите изразяват подкрепа за предложението на Европейската комисия за адекватни минимални заплати. Според тях това би било важна стъпка, за да се гарантира, че всеки може да живее прилично от работата си и да участва в обществото.

Работодателите не трябва да намаляват заплатата на работещите с разходите, свързани с извършването на работата (например, за настаняване или оборудване), заявява докладът на Парламента.

Как се определят минималните заплати в Европа

В 21 страни от ЕС минималните заплати са определени със закон или решение на компетентен орган, а в шест страни (Австрия, Дания, Италия, Кипър, Финландия и Швеция) минималните заплати са обект на колективни споразумения

Условия на труд за работещите чрез цифрови платформи

Депутатите настояват законодателството за минималните условия на труд да обхваща всички работници, включително онези в цифровата икономика, които не работят на стандартни трудови договори.

Тези работници също трябва да се ползват от закрилата на закона и от социално-осигурителни права и трябва да имат възможност да договарят колективно заплащането си, заявява Парламентът.

Повишен риск за жените

Жените по-често се трудят на непълен работен ден или при несигурни условия. Това изисква особено внимание към риска от бедност сред тях.

Парламентът приканва страните в ЕС да приложат на практика директивата за баланса между професионалния и личния живот, за да насърчат участието на жените на пазара на труда. Депутатите повтарят призива си за намаляване на неравенството при заплащането на мъжете и жените и за осигуряване на достъпни и качествени детски заведения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във