Банкеръ Daily

Свят

1 януари през годините

Първият ден на годината често е начало на важни събития.

Европейската икономическа зона

по-рано Европейско икономическо пространство, е създадена на 1 януари 1994 г. след споразумение между страните-членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) и Европейската общност, преобразувана по-късно в Европейски съюз (ЕС). Това позволява на страните членки на ЕАСТ (днес Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) да участват във вътрешния пазар на ЕС без конвенционално членство в общността. В замяна на това те са задължени да приемат цялото законодателство на ЕС, свързано с единния пазар, с изключение на закони за селското стопанство и рибарството. Швейцария, макар да е член на ЕАСТ, не се присъединява към Европейската икономическа зона.

Споразумението за ЕИЗ е подписано в Порто на 2 май 1992 г. от тогавашните 7 страни-членки на Асоциацията за свободна търговия (ЕАСТ) и 12-те държави-членки на Европейската общност (ЕО). Днес участващите в Споразумението за ЕИЗ страни са ЕС и неговите 27 държави-членки, както и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

На 1 януари през  1998 г. е създадена

Европейската централна банка (ЕЦБ),

която е централната банка на държавите от еврозоната. Тя е базирана във Франкфурт на Майн, най-големия финансов център в еврозоната. Това е определено от Амстердамския договор.

Европейската централна банка е една от седемте институции на ЕС, описана в Договора на Европейския съюз. Капиталът на банката се притежава от централните банки на 27-те държави членки на общността.

Основната цел на ЕЦБ е да поддържа ценовата стабилност в еврозоната. Това се различава от потискането на инфлацията и предотвратяването на дефлацията, които не са описани в Устава. Европейската централна банка има изключителното правомощие да печата евробанкноти. Държавите от еврозоната имат право да секат монети, само след одобрение от ЕЦБ.

Европейската централна банка има свой собствен бюджет, което гарантира нейната независимост.

Европейската централна банка не трябва да бъде бъркана с Европейската инвестиционна банка, която се притежава от членовете на ЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във