Европейският съюз работи за намаляване на емисиите на парникови газове European Union-EP