Банкеръ Weekly

Съдби

ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙЦИ ПРОИЗЛИЗАТ ОТ ОБЩИ ПРЕДЦИ, ТВЪРДЯТ ГЕНЕТИЦИ

Генетически гърците се родеят повече с етиопците и някои коренни жители на Северна Африка, отколкото с италианците или славяните. В сравнение с другите европейци при унгарците се срещат по-често генни конфигурации, характерни за евреите. А българите са в първата десетка на най-смесените народи в Европа. В нашето ДНК е записана не само съдбата на България, но и на целия континент. Така поне твърди генетикът Спенсър Уелс. Американският учен е ръководител на международния Генографски проект, чиято цел е изработването на генеалогична карта на Европа. Във връзка с това учените възнамеряват да изследват генетични проби от 100 хил. души по цял свят. Така те ще хвърлят повече светлина върху степента на родство и миграциите на племената и народите.
Българите от отделните региони на страната се различават по-малко помежду си, отколкото хората в много други европейски страни. Освен славянска във вените ни тече (в различно съотношение) тракийска, готска, келтска, прабългарска, арменска, печенежка и куманска кръв. Освен това ние сме двустранно смесени и със своите съседи - гърците, сърбите и румънците. Аналогичен е и случаят с поляците - при тях също не са налице големи регионални различия, но пък имат общи гени с литовците, белорусите, украинците, руснаците и унгарците, както и с германците и скандинавците.
С вътрешнонародностното си генетично единство България и Полша се различават съществено от Италия, Франция и Великобритания, където в отделните райони живеят компактни групи с твърде различни ДНК-показатели. Причината е в сравнително слабата вътрешна миграция в тези три страни през вековете.
От генетическа гледна точка хърватите приличат много на руснаците, украинците и поляците, но сред жителите на далматинското крайбрежие са открити даже гени на аварите, чергарски народ от алтайски произход, който в наши дни живее в Дагестан. В Италия ясно се очертават генетични райони, в които е силно кръвното наследство на някогашните етруски, лигури, лонгобарди (на север) или гърци и араби (в южната част на Ботуша). Същинските гърци се различават от погърчените или непогърчени българи в Южна Македония и Южна Тракия. Според някои учени в гена на същинските гърци има много силно участие на роби, докарвани в древността от Северна Африка. Потомци на роби от Африка са и част от жителите на Иберийския полуостров като, да речем, португалците от юга на страната. В Северна Португалия пък е по-силно генното наследство на берберите, коренните жители на Сахара.
В предавания от поколение на поколение генетичен материал е вписана не само информация за цвета на очите, ръста и чертите на човешкото лице, но и за цялата история на хомо сапиенс - на отделните индивиди, семейства, етнически групи и цели народи, казва проф. Брайън Сайкс от Оксфордския университет. При своите генетически изследвания той е стигнал до извода, че всички съвременни европейски народи произхождат от смесването в една или друга степен на седем праисторически клана. За по-голяма яснота британският учен е нарекъл тези кланове с женски имена. Прочее, ето седемте прамайки на днешните европейци: Урсула (живяла преди 45 хил. години), Ксения (преди 25 хил. г.), Елена (20 хил.), Велда и Тара (17 хил.), Катерина (15 хил.) и Жасмина (8 хил.). Шест от тези седем етнически групи (без Жасмина) са с варварски произход. Това означава, че всички те са се състояли от номади, които се изхранвали с лов и събирачество. Техните племена населявали Европа далеч преди да се появят първите земеделци. Едва потомците на Жасмина цивилизовали нашия континент, като научили жителите му да обработват земята и да строят жилища.
Потомците на тези седем дами живеят във всички европейски държави. Разликата е само в съотношенията между седемте съставки.
За пътя на прабългарите от Централна Азия до земите южно от Дунава се знае сравнително много. Откъде обаче идват българските славяни? На огромната територия от река Одер до Владивосток днес живеят около 300 млн. славяни, но за тяхната първоначална родина съществуват само спорни хипотези. За сметка на това знаем, че една много малка част от българите притежават и ДНК на... древните монголи! Нищо чудно сред нас да има даже потомци на Чингиз хан. И това не са романтични фантазии, а съвсем реална възможност. Изчислено е, че днешните мъжки наследници на Чингиз хан в Азия и Източна Европа наброяват минимум 16 млн. души (а от времето на Иван Асен II монголите са се появявали в нашите земи нееднократно).
Други съвременни европейци също не подозират, че водят произхода си от прочути владетели. Всеки пети мъж в Северозападна Ирландия е далечен потомък на царувалия през V в. крал Ниал Ноигиалах. В наши дни неговите височайши хромозоми са пръснати от Западна и Централна Шотландия (16.7 на сто от всички тамошни мъже) до Ню Йорк (2% от жителите на града с европейско потекло). Нещо повече, на британските острови, където фамилните имена остават непроменени от столетия, от рода на крал Ниал със сигурност произхождат мъжете с родови имена О'Нийл, Галагър, Бойл, О'Донъл, Конър, О'Рейли, Донъли, Макгоувър, Маклоуглин, О'Рурк и Куин.
При определянето на човешкото родословие учените използват генетичен материал, който се намира в мъжкия хронозом Y. Този хромозом се предава от баща на син. От майката се наследяват т.нар. митохондиални ДНК. Предавани от поколение на поколение, тези две характеристики не подлежат на големи промени. По тази причина определянето на нашите предци по бащина или по майчина линия е твърде сигурно. Не бива обаче да се забравя, че връщайки се примерно 25 поколения назад, всеки от нас има по около 30... милиона предци, които биха могли да произхождат откъде ли не по света!
Степента на генетичното родство не се покрива със степента на езиковото родство. Унгарците, чийто език (заедно с финландския) е безкрайно далеч от другите европейски езици, притежават халотип XI на хромозома Y в почти същата степен (41%), колкото украинците и руснаците (по 44%). Немците в Източна Германия са генетично по-близки до чехите и поляците, докато сънародниците им от западните провинции приличат повече на съседите си във Франция, Белгия, Холандия, Дания или Англия.
Генетичните характеристики не означават и пълно расово съответствие. Това се потвърждава от изследванията на Серхио Пеня от Федералния университет в Бразилия. Дори при бразилците с ясно изразени черти на бялата раса гените с африкански произход възлизат на 28%, а индианските на 33 на сто. От друга страна, африканският принос в гените на чернокожите бразилци е само 52 процента. Останалите 42% са бели или индиански гени. Тоест днешните потомци на Адам и Ева са така смесени помежду си, че генетиците могат да ни разкажат много за съдбите на отделните семейства, кланове и народи, но не и за техните расови премеждия.
По материали на чуждестранния печат

СЕДЕМТЕ МАЙКИ НА ЕВРОПА

Според проф. Брайън Сайкс от Оксфордския университет

УРСУЛА. Най-старата от седемте майки на Европа. Живяла преди 45 хил. години в Южна Гърция. Нейни потомци са 11% от съвременните европейци. Най-голяма е тяхната гъстота във Великобритания и Скандинавия.

КСЕНИЯ, живяла преди 25 хил. години на север от Кавказ. Прамайка на 7% от европейците и на 1% от коренните американци.

ЕЛЕНА, живяла преди 20 хил. години. Произхожда от Централна и Южна Франция. Нейни потомци са 41 на сто от европейците. Най-много са чедата й в Страната на баските, в Северна Испания и Южна Франция.

ВЕЛДА, живяла преди 17 хил. години в Северна Испания. Нейни потомци са 4% от европейците, съсредоточени най-вече в Западна и Северна Европа, във Финландия и Северна Норвегия.

ТАРА, живяла преди 17 хил. години в днешната италианска област Тоскана. Прамайка на 10% от европейците. Най-много нейни потомци има в Ирландия и Западна Великобритания, по-малко в Южна и Западна Европа.

КАТЕРИНА, живяла преди 15 хил. години в Североизточна Италия, в земи, залени днес от Адриатическо море. Нейни потомци са 10% от европейците (най-вече в централната и северната част на континента).

ЖАСМИНА. Произхожда от Месопотамия. Потомците й, първите земеделци и строители в Европа, се заселват на континента преди 8 хил. години. Жасмина е прародителка на 12 на сто от днешните европейци. Най-много са нейните потомци по източното крайбрежие на Балтийско море, в Русия и Кавказ.

ЗАБЕЛЕЖКА: При българския народ най-изявено е генното наследство на Катерина, Елена и Ксения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във