Банкеръ Weekly

Съдби

ВСЕКИ ДЕСЕТИ В ГРАДА ИМА ТРИ ТЕЛЕВИЗОРА ВКЪЩИ

Телевизорът със сигурност е едно от съвременните технически достижения на човечеството, което се е вписало най-сериозно в човешкото всекидневие. Според международното изследване на потребителските нагласи - TGI, провеждано в България от агенцията за пазарни проучвания Маркет Тест, 99% от българите, живеещи в градовете, разполагат с телевизор. В същото време наблюдението показва, че непрекъснато се увеличава броят на домакинствата, които притежават втори и трети телевизор. С един разполагат около 55 на сто от хората в града, с два - 35%, а с три и повече - около десет процента. Жителите на Южния централен икономически регион на страната са с най-голям процент домакинства с по един приемник - 61 на сто. Там само шест на сто от семействата са с три и повече. В Югоизточна България пък делът на гражданите, притежаващи два и повече телевизора, е най-голям - 47.4 процента.
Както може да се предположи, с увеличаване на доходите и на социалния статус расте и броят на наличните вкъщи тв устройства. Около 35 на сто от домакинствата със семеен доход над 1000 лв. са се задоволили да имат само един телевизор, около 44 на сто имат по два, а цели 21% разполагат с три и повече. Другият фактор, заради който се създава практика да се купуват повече приемници, са многото членове в домакинството. Затова логично 95 на сто от едночленните домакинства имат по един телевизор и едва 17% разполагат с втори или повече.
Осемдесет и два процента от хората, живеещи в градовете на България, са избрали да разположат приемника си в дневната или в хола, показват наблюденията на Маркет Тест. В кухнята с такъв разполагат 24, а в спалнята - 24.5 на сто от хората. Най-големият процент телевизори в кухнята се наблюдава сред живеещите в по-малките градове с население под 150 хиляди жители - около 26 на сто. От обитателите на столицата програми и в кухнята гледат не повече от 18% от хората. Седем на сто от жителите на градовете пък са разположили телевизор в друга стая, например в детската.
Към първото тримесечие на 2006 г. се наблюдава стабилизиране на процента домакинства, разполагащи с кабелна телевизия, показва проучването на Маркет Тест. Както БАНКЕРЪ вече писа, през пролетта на 2003 г. домакинствата, приемащи тв програми по кабел в дома си, са около 60 на сто от градските жители. Изчисленията на агенцията показват, че съотношението расте в полза на кабелните услуги средно с около три на сто на сезон. През пролетта на 2005 г. то вече е 70:30 в полза на кабелните абонати. От миналата година обаче има тенденция към лек спад в броя на потребителите на кабелна телевизия, се вижда от анкетите. Към края на март те са около 68% от градските домакинства. В същото време статистиката показва, че със собствени сателитни системи разполагат приблизително три на сто от живеещите в градовете, а на дигитални системи за приемане разчитат около един процент.
Най-слабо кабелизирани са домакинствата от Югозападния и Югоизточния икономически региони на страната - по 68.3 на сто. Най-гъсто опасан е Североизточният с около 72 процента. Северозападният е единственият регион, където няма ръст в потреблението спрямо пролетта на 2003 година. От няколко години там твърдо се държи ниво от около 71 на сто. Независимо от ниския процент кабелизирани домакинства в Югоизточна България Бургас продължава да е градът с най-много домакинства, приемащи телевизия по кабел - 80 процента. Веднага след него се нарежда Русе със 75.6 процента. На последно място от петте най-населени града в България е Пловдив - 60.5 процента. Кабелизираните домакинства в София са 63.8 процента.
За допълнителни канали плащат 9.7% от абонатите на кабелни услуги, а на основния пакет програми разчитат приблизително 84% от домакинствата. Средно 6.3% от анкетираните не са пожелали да отговорят на въпроса какъв тип потребители са, поради което те са класирани в графата на т.нар. служебни абонати.
Изводите на проучването са, че на българския пазар на кабелни услуги се усеща сериозно насищане. Конкуренцията за спечелване на нови абонати и запазването на съществуващите все повече се засилва - твърди Маркет Тест в заключение. - Успехът зависи от предлагане на разнообразни и качествени програми, качествен сигнал и допълнителните оферти.
Прогнозите са, че в бъдеще кабелните оператори все повече ще разчитат на допълнителни услуги като платени програми, платени филми и платени спортни събития. След отпадането на монопола на БТК много от кабелните компании вече предлагат и алтернативни телекомуникационни услуги като стационарен телефонен номер и ИНТЕРНЕТ. Други пък включват допълнителни услуги като СОТ. Засилването на конкуренцията и на офертите в тези посоки са един от начините операторите да продължат да включват нови и нови проценти от градските домакинства към своите мрежи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във