Банкеръ Daily

Съдби

Велоалея ще "обхожда" туристическите обекти в "Долината на тракийските царе"

Днес Казанлъшката гробница е получила световно признание като паметник, включен в списъка на ЮНЕСКО на Световното културно и природно наследство.

Община Казанлък получи собствеността върху имот - частна държавна собственост, в град Крън за изграждането на велосипедна алея: Крън - Шипка, по Оперативна програма "Региони в растеж". Решението е гласувано от Министерския съвет в края на януари тази година. Алеята ще бъде продължение на съществуващата и ще обслужва туристическите обекти в така наречената "Долина на тракийските царе".

Крън е град в Южна България, на 4 километра северно от град Казанлък и на 37 км северозападно от Стара Загора. Разположен е в подножието на Стара планина, в долината на Тракийските царе. Близо до Крън, на не много висок хълм, преди векове се е издигала средновековна българска крепост, наричана днес "Калето". Името на селището произлиза именно от средновековния град и крепост "Крън", разположена над него.

Градчето  е най-младият град в България, обявен е за такъв с решение на Министерски съвет от 13 октомври 2011 година. Крън е разположен на около 450 м надморска височина. Населението му е около 2300 жители. Специфичният климат и почви в района благоприятстват за отглеждането на маслодайни рози и лавандула.
Град Крън и принадлежащото му землище има богата и хилядолетна история.

Долината на тракийските владетели (нарична и Долината на тракийските царе) е популярно наименование, въведено от археолога Георги Китов, което отразява изключително високата концентрация и разнообразие на паметници на тракийската култура в Казанлъшката котловина.

На територията й се предполага, че съществуват над 1500 надгробни могили, от които до момента са проучени около 300. Според изследователите, подобно на Долината на царете в Египет, в Казанлъшкото поле са били погребвани тракийски царе и важни представители на тракийската аристокрация.

През 1944 г. е разкрита Казанлъшката гробница. Между 1948 и 1954 г. при строежа на язовир "Копринка" е проучен древният град Севтополис, чийто руини днес лежат под водите му. В периода между 60 и 80-те години на миналия  век е изследван и могилният некропол, принадлежащ на жителите му, където са разкрити още две тухлени гробници. През 1965 г. са разкрити Мъглижката и Крънската гробници. Отново през 60-те години са проучени тракийски могили от римската епоха в землищата на селата Тулово и Дъбово от проф. Л. Гетов. През 70-те години д-р М. Домарадски проучва селище и прилежащия му некропол в местност "Атанасца", село Тъжа.

От 1992 г. до 2006 г. с кратки прекъсвания продължава изследователската работа на ст.н.с. д-р Георги Китов и ръководената от него Траколожка експедиция за могилни проучвания. Благодарение на дейността им са проучени около 200 могилни насипа, отразяващи погребалните практики на траките през желязната и римската епохи в Казанлъшката долина. Сред разкритите паметници се открояват над 15 гробници в различна степен на запазеност, 3 зидани гроба и множество богати погребения.

Откритието на царско погребение и втора златна маска в Далаковата могила през 2007 г. край сливенското село Тополчане и погребения на аристократи в Друмева могила край Старо село и Якимова могила край Крушаре разширяват географията на Долината по поречието на река Тунджа в Сливенския край.

В Долината е видна приемствеността на траките, наследили културата от жители, обитавали района столетия преди развитието на тракийската цивилизация. Тези следи са видни в Мегалита над село Бузовград, за който се предполага, че съществува от 1800-1600 г. пр.н.е. и Севтополис, който е изграден върху по-ранно селище.

Днес само Казанлъшката гробница е получила световно признание като паметник включен в списъка на ЮНЕСКО на Световното културно и природно наследство.

В последните няколко години работата на археолозите продължава успешно с проучването на гробниците при селата Долно Изворово и Бузовград.

Facebook logo
Бъдете с нас и във