Банкеръ Weekly

Съдби

ТАЛИБАНИТЕ - НАЙ-ЗАПАЛЕНИТЕ ФЕНОВЕ НА БУЛГАРТАБАК

ХОЛДИНГЪТ СЪТВОРИ НОВА ФОРМУЛА ЗА ОГРАБВАНЕ НА ДРЕБНИТЕ АКЦИОНЕРИ

Главната новина, която чакат всички, интересуващи се от продажбата на Булгартабак холдинг , а оттам и от преминаването на цялата тютюнева индустрия в частни ръце, още тъпче на едно място, въпреки надеждите за напредък, които отговорните лица дават в последно време. От пресцентъра на Агенцията за приватизация съобщиха, че работната група по изготвянето на стратегия за раздържавяването на холдинга, оглавявана от Левон Хампарцумян, продължава дейността си. Нищо чудно обаче общото събрание в крайна сметка да приеме решения, малко по-различни от тези, които предложи съветът на директорите. Един от вариантите е да се увеличи капиталът в полза на някой инвеститор. Но ЗППЦК забранява емитирането на акции с условие, че ще ги закупи определено лице. Естествено в случая има пътища този текст да бъде заобиколен. Например държавата, в лицето на икономическото министерство, може да запише книжа за сметка на съответния нов господар на българския тютюн. Всичко това, разбира се, е само една хипотеза, която обаче е напълно осъществима.

Какви са основните активи на Булгартабак холдинг? Мнозина биха посочили мажоритарните пакети, които дружеството притежава в благоевградската или софийската тютюневи фабрики. Правилният отговор обаче е доста изненадващ. Според материалите за общото събрание на холдинга, което ще се проведе 26 юли, Институтът за тютюна и тютюневите изделия в пловдивското село например се оценява на близо 50% от активите му. Защото Съветът на директорите на Булгартабак холдинг предлага на акционерите да гласуват за намаляване на капитала му наполовина, и то като се отпише въпросният институт, който е оценен на 3 665 000 лева (при издадени от холдинга общо 7 367 224 акции с номинал 1 лев). По предложение на Министерството на земеделието и горите институтът ще премине към държавния Национален център за аграрни науки (НЦАН). Освен това от активите на тютюневия монополист ще се извадят и 1000 акции, оценени по 1 лев всяка, от Банкова консолидационна компания (БКК).
Намаляването на капитала на цигареното дружество ще стане съгласно новия чл. 203 от Търговския закон, който бе приет в края на миналата година. Той разрешава едновременното обезсилване и издаване на нови книжа. Интересното е, че акционерите ще гласуват хем за намаляване, хем за увеличаване на капитала на Булгартабак холдинг, и то с една и съща сума (3.666 млн. лева). Новите книжа ще бъдат издадени за сметка на натрупаните резерви.
Описаният висш пилотаж би могъл да се приеме за нормална счетоводна практика, ако ставаше въпрос за изцяло държавно предприятие. Министерството на икономиката обаче се разпорежда с 92.84% от акциите на холдинга. Останалите 7.16% са разпределени сред участници в масовата приватизация и работещи в централата му. Голяма част от книжата отдавна са попаднали в ръцете и на чуждестранни портфейлни инвеститори. А те ще бъдат ограбени, ако държавният представител на събранието одобри предвидения от директорския борд на тютюневия холдинг текст. Защото дружеството, в което те притежават акции, ще се разпадне с обезценени наполовина негови активи, и то напълно безвъзмездно. По този начин акционерите са ощетени, и то от държавната власт.
Това не е най-лошото, тъй като в случая наистина става въпрос за дребни активи в сравнение с дяловете, които холдингът има в цигарените фабрики в Благоевград, София, Стара Загора и т.н. Създава се обаче прецедент, който показва как мажоритарните собственици могат да източват предприятията си. Какво ще стане, ако след време собствениците например на Софарма решат да намалят капитала на дружеството, като извадят от активите му самите производствени площадки и ги дарят на самите себе си? - питат борсови играчи. След като държавата вече го е правила, каква по-голямата индулгенция. Подобна практика може да подкопае и без това крехките основи на капиталовия ни пазар. Защото щом държавата може да върши такива безумия, то това е позволено на всички.
А увеличенията на капитала на публичните дружества под условие, които бяха ужасът за инвеститорите допреди две години, сега могат да им се сторят като детска игра. При новите възможности за напълно законни измами компаниите могат да бъдат изцедени до степен в тях останат само задълженията им. Най-тревожното е, че подобни идеи дават и държавни чиновници - членове на съвета на директорите на Булгартабак холдинг - заместник икономическия министър Христо Михайловски, които би трябвало да налагат правилата на играта на капиталовия ни пазар. Лансираните от управителния орган на холдинга текстове може би показват какви ще са новите правила. А те са пълно незачитане на правата на миноритарните акционери. Ако планираните намаление и увеличение на капитала бъдат направени, нищо не пречи на собствениците на всички останали предприятия - частни или държавни, да постъпят по същия начин.
Очевидно е, че за да се пресекат подобни действия, са нужни нови промени в Търговския закон или в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Бившият член на Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК) Йордан Чомпалов твърди, че предлаганите изменения в размера на капитала съответстват на законите. Оказва се, че действащите нормативни актове съвсем не са достатъчни за нормалното функциониране на капиталовите ни пазари.
Въпросът с погазването на ЗППЦК, който повелява, че годишните общи събрания на публичните дружества трябва да се проведат до 30 юни, в случая не е толкова съществен. Още повече че ДКЦК не може да налага никакви имуществени санкции, а само да напомни на емитентите за тяхното прегрешение. Засега е обявена датата на събранието само на Булгартабак холдинг - 26 юли, докато форумите на дъщерните дружества ще са някъде в бъдещето.
Дивидентите, които ще получат акционерите на Булгартабак холдинг, вече са известни. Със сигурност ще бъде прието да бъде разпределена между собствениците 27% от печалбата - 3154 хил. лв., което е по 0.43 лв. за акция. Такъв процент са длъжни да разпределят всички предприятия с над 50% държавно участие, според решение на Министерския съвет от края на миналата година.
Изнесените от ръководството на холдинга данни показват, че продажбите на български цигари на международните пазари се задържат на ниските си нива от 1999 година. Доста странно е, че най-големите фенове на нашенските табаци са талибаните в далечен Афганистан. Продажбите за тази страна са нараснали двойно и възлизат вече на 1479 т годишно. За сравнение - в Русия са пласирани едва 131 тона (при 2761 т. през 1998 година). Не е известна причината, поради която афганистанците, които са прочути като основни производители на суровини за дрога в света, купуват български цигари. Но пробивът на българския тютюн на този пазар е факт, който носи сериозни приходи на тютюневия холдинг.
На второ място по внос от България е бившият ни партньор от Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ) - Монголия. Следват я средноазиатските републики от ОНД (Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и Киргизстан).

Facebook logo
Бъдете с нас и във