Банкеръ Weekly

Съдби

СВЕТЛИН РУСЕВ И НЕГОВАТА КОЛЕКЦИЯ

След Боян Радев, показал малка част от картинната си сбирка в София, дойде ред и на Светлин Русев да социализира в по-пълен обем частните си притежания. В цикъл от изложби, за център на които е избрана галерията Кръг +, той ще започне да показва онази част от богатите си сбирки, която не е включена в експозицията на неговото ателие-музей и съдържа творби от съвременни български художници. За началото на програмата е избрана, съвсем естествено, живопистта - 30 картини от 22 автори, между които са Атанас Яранов, Енчо Пиронков, Иван Кирков, Генко Генков, Свилен Блажев и др. Платната са създавани и придобивани в периода 1957-2004 г. и в своята съвкупност представляват както своеобразна панорама на изобразителното ни изкуство, така и личната оценка на Светлин Русев за картините и авторите.
Следващите експозиции от заявения от г-н Русев цикъл ще обхващат постижения на рисунката, графиката и скулптурата ни, оценени от собственика като достойни за неговата пребогата колекция. Така в сравнително кратко време обществеността ни ще може да се запознае по-подробно с количественото и качествено съдържание на тази сбирка. Фактът ни задължава да се върнем две десетилетия назад, за да припомним първия подобен жест на Светлин Русев - дарението на част от колекцията за родния му град Плевен, който с благодарност го подреди в специално пригодена галерия.
По много интересен начин изложбите от притежания на Боян Радев и Светлин Русев съвпадат с незатихналата още обществена дискусия за културното ни наследство и съдбата на частните сбирки у нас. В известен смисъл може да се приеме, че и двете експозиции представляват своеобразна покана за диалог към културните институции, специалистите и все по-разширяващия се кръг от колекционери на изящното в България. Но е възможен и друг ракурс към темата - чрез живописните сбирки да се отклони вниманието от парливата тема за частните масиви от ценни археологически находки, икони и църковна утвар, които, поради своята анонимност и отдалеченост във времето, създават трудности за доказване на собствеността и законността на придобиването й.
Извън подобни разсъждения обаче остават фактите, а те са: активизиране на контакта между обществеността и доскоро неизвестните частни колекции, несъмнено обогатяване на публичния ни културен живот, постепенно легитимиране на одумваните сбирки. В това отношение Светлин Русев далече е изпреварил своите колеги по събирателска страст и може да им служи като добър пример.

Facebook logo
Бъдете с нас и във