Банкеръ Weekly

Съдби

СЪДЕБНАТА ВИ СИСТЕМА ВОДИ НЕРАВНА БОРБА С КОРУПЦИЯТА

Адвокат Джордж Добри, кавалер на Британската империя и съветник на Нейно Величество Кралицата на Великобритания, пред в. БАНКЕРЪ

Г-н Добри, заинтригува ли Ви нещо в България?


- Впечатлен съм от нея и това е нормално, тъй като България е много хубава страна. Но през краткия си престой у вас аз се интересувах предимно от състоянието на законодателството тук.


България е страна на контрастите, но това което й дава стабилна база е юридическото образование. Смятам обаче, че степента на корупция е твърде висока, по-висока, отколкото в много други държави, въпреки че българите по характер са честна нация.

Според вас каква е готовността на правните системи на страните от Централна и Източна Европа за съвместяването им с тази на Европейския съюз?


- Много е важно, че юридическото образование у вас е на много високо ниво. Това дава голям потенциал на адвокатската професия. Освен това сред вашите юристи има голям ентусиазъм, а той също е предпоставка за бърз прогрес при усъвършенстването на правната система. А вашата страна се нуждае от добра правна уредба, защото без нея не може да има успешен бизнес. На свой ред развитието на бизнеса е естественото лекарство за преодоляване на бедността. Тази ситуация много напомня прословутия Параграф 22 и при всички случаи лесни решения на този проблем няма.


Впечатлението ми от България е, че прогресът, за който говорих, може да бъде постигнат. За успешното развитие на правната система трябва да има сътрудничество между юристи, държава и международни организации. Държавата е необходима, за да оказва помощ и съдействие на юристите. Мястото на международните организации пък е там, където се изчерпват възможностите за подкрепа от страна на правителството, защото колкото и голямо съдействие да получавате от правителството, то не разполага с ноу-хау-то на развитите страни. Това ноу-хау може да ви бъде предоставено от международните организации.

Според вас кои са главните проблеми пред обществото в България - тук ние си говорим за некомпетентността, корупцията, липсата на ефективност?


- Според мен най-големият проблем е липсата на ефективност. Бих поставил некомпетентността на второ място, а корупцията на трето място, но нещата са свързани. На вас ви трябва компетентна правна система, компетентни правни служители, но те самите не могат да направят нищо без ефективна държавна администрация. Тяхната компетентност не значи нищо без ефективна държавна политика, която да ги подкрепя. Корупцията е друго нещо. Тя трудно се поддава на определение. Ако вие ме питате какво разбирам под корупция, аз ще ви върна въпроса - вие ми кажете. Това е дългосрочен проблем. Реално погледнато, има методи, които са известни в други страни, с които се постига успех в борбата с корупцията, но, така или иначе, в една бедна страна е трудно да се изкорени това явление. Начините за борба с корупцията са да се повишава качеството на правната система и жизненото равнище на населението. Освен това търговецът трябва да има възможност да извършва своите сделки, без задължително да дава подкуп за това на държавен служител.

Фамилията ви Добри не е англосаксонска. Разкажете нещо за себе си. Какъв е вашия произход?


- Роден съм в Полша, но съм завършил английски университет и практикувам като адвокат в Англия вече 54 години. Ако ме питате дали се чувствам поляк или англичанин, ще ви отговоря - и двете. Едва ли не половината от жителите на Англия са хора, които идват от други страни. Ние смятаме, че да си англичанин, значи да имаш британски паспорт, но аз също така имам и полски паспорт.

Фамилията ви е окичена с доста титли - кавалер на Британската империя, Съветник на Кралицата. Какво означават те?


- Често ми задават този въпрос. Тези титли не са толкова значителни. Първата я получих за заслуги - съветвах британското правителство преди 25-30 години за някои административни процедури за опазване на околната среда. Втората титла е свързана с положението ми в средите на юристите. Ние разделяме адвокатите на две нива и това е по- висшето ниво. Но това в никакъв случай не значи ,че закусвам с кралицата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във